12-06-10

We mogen (moeten!) weer KIEZEN!

  

Zondag mogen we weer gaan stemmen. Velen onder ons zullen dit doen met enige of zelfs veel tegenzin. Ook ik ben er zo één. Want de vraag is of een herschikking van het politieke landschap en daaruit voortvloeiend een allicht compleet nieuwe regering, enig soelaas zal brengen. Maar verzaken aan ons democratisch recht vind ik totaal ongepast. Hoe zeer het ook lijkt alsof onze ene stem verwaarloosbaar is in het geheel, is ze wel degelijk van tel!

Verkiezingen - 000Het is evenwel niet aan mij om hier een wetenschappelijk onderbouwd bewijs te leveren over het belang van ieders individuele stem. Noch zal ik een vurig pleidooi houden om te vermijden dan jullie burgerlijk ongehoorzaam zouden zijn door aanstaande zondag uit het stemhokje weg te blijven. Er zijn immers de afgelopen weken in de media al genoeg mensen aan bod gekomen die dat veel beter kunnen dan mij.

Achter welke naam of namen ik het bolletje ga inkleuren, daar heb ik op dit ogenblik nog totaal geen idee van. Zelf de partijkeuze is nog onbeslist. Overweldigd door folders & flyers van partijen ben ik niet. Het aantal bleef beperkt. Er zijn wel een aantal persoonlijke brieven en e-mails bij me toegekomen, van personen waar ik in de voorbije tijd contact mee had. Sommigen onder hen staan zelf op de lijst, terwijl anderen dan weer een kandidaat uit hun partij aanbevelen.

Kiezen wordt daar niet eenvoudiger door. Want er is wel een partij of vijf waar ik met minstens één mandataris goeie ervaringen heb. En buiten hen zijn er nog wel meer bekwame en ernstige politici die het waard zijn om mijn stem te krijgen. Maar ik kan ze helaas  niet allemaal dat plezier doen. Waarschijnlijk zal het pas in de beslotenheid van dat stemhokje zijn dat ik mijn keuze maak. Dan moet het wel. Want als ik te lang treuzel, dan denkt men vast dat ik in zwijm ben gevallen. En een beschamende redding in een met nogal wat mensen gevuld stemlokaal, daarvan ben ik geenszins vragende partij.

Het is trouwens te hopen dat het kettinkje waarmee dat rood kleurpotlood vast hangt aan de houten structuur van het stemhok, deze keer lang genoeg zal zijn. Want bij een vorige gelegenheid was dat niet het geval, zodat de kandidaten onderaan de stembiljetten, bij mij uit de boot vielen. Weinig democratisch, niet?. Maar ik durf positief te zijn en vertrouw er dus op dat ik deze keer elke kandidaat zal kunnen bereiken. En hoop dat zij die, al dan niet mede dank zij mijn steun, op Vaderdag worden verkozen, samen, en voor de volle vier jaar, hun kiezers zullen dienen door op een ernstige manier het land te besturen.

29-12-09

Goede voornemens

  

Het is zowat een traditie dat de mensen die deze wereldbol bevolken, op het einde van het kalenderjaar, aan hun omgeving hun intenties kenbaar maken voor het volgende jaar. Schrijver dezes doet daar telken jaar vlijtig aan mee. Niet zo zeer om te vermijden uit de toon te vallen, maar veeleer, om niet te zeggen volledig, uit overtuiging! Ook dit jaar heb ik gedurende de voorbije weken een heleboel goede voornemens gemaakt. Maar wachten tot het wisselen van de jaartallen om mijn bedoelingen ten uitvoer te brengen, daar zie ik het nut niet van in. Niks uitstellen tot morgen dat reeds vandaag kan worden gedaan, is mijn motto. Vandaar dat ik nu al bezig ben met het realiseren van mijn goede voornemens!

AfvallenZo heb ik een dikke week geleden de beslissing genomen om gezonder te eten en zelfs op dieet te gaan. En ben ik daar dan ook stante pede mee begonnen! Dat mooie dametje dat dit postje siert, heeft daar geen nood aan. Maar ik wel, dus! Niet dat ik al echt, wat je noemt, 'DIK' ben, maar een tiental kilogram vet mag er toch wel af. Niet uitsluitend en alleen ten bate van mijn gezondheid, maar ook om mijn verplaatsingen, van bed naar rolstoel en omgekeerd, vlotter en met minder inspanning van mijn verpleegkundigen te laten verlopen. Dubbele winst is dus mijn objectief. En ik ben overtuigd van een slaagkans van 100%. Deze (zelf)zekerheid wordt me ingegeven door de wetenschap behept te zijn met een karakter dat een hoog percentage volharding bevat!

Daarbovenop ga ik ook wat meer bewegen. Af en toe mijn elektrische rolstoel aan de kant laten staan en mij corpus al stappend verplaatsen, dat zit er helaas niet in. Mijn lichamelijk actief zijn beperkt zich tot het wat heen en weer wiebelen vanuit zitpositie. Waarmee ik uiteraard ook reeds ben gestart! Tot verbazing, of eerder zelfs verbijstering van mijn omgeving. Van de gezichten van hen die Cartoon 'Goede Voornemens' - 002getuige zijn van deze bezigheid kan ik zo aflezen dat zij toch hun bedenkingen hebben bij mijn uitleg dat deze lichaamsgymnastiek mijn doelbewuste keuze is. En dat ik niet aan het flippen ben. Althans niet meer dan gewoonlijk! Knipogen

Mijn voornemen van vorig jaar om ervoor te zorgen dat het inkomende postvak van mijn elektronische brievenbus nooit meer dan enkele onbehandelde berichten zou bevatten, bleek in de praktijk moeilijk realiseerbaar te zijn. Tot ik een goeie maand geleden schoonschip maakte in die map. Maar de quasi leegheid hield niet lang stand. Dus heb ik er gisteren maar weer eens werk van gemaakt en ben ik vast van plan vanaf nu alle inkomende berichten onmiddellijk te verwerken. Als ik zo nu en dan, uit overmacht wegens bijvoorbeeld geen tijd of geen zin, het spel een beetje vals speel, door te beantwoorden e-mails door te sluizen naar de map 'concepten', dan lukt het me ongetwijfeld om ook dit voornemen waar te maken! Lachen

Rich girl (klein)Wat ik ook al sinds enkele dagen doe, en tijdens het komende jaar absoluut wil volhouden, is dagelijks minstens één keer hartelijk te lachen. En een liedje te zingen. Of dit althans te proberen. Door de laatst vermeldde activiteit als eerste te plannen, zet de eerst gemelde bezigheid zich doorgaans spontaan in. Een goede combinatie dus en makkelijk zat! Hier luiden de motto's: 'Lachen is gezond' en 'Muziek verzacht de zeden', bovenop het profijt dat ik er mij op het vlak van afslanken mee doe, door de calorieën die bij deze bezigheden worden verbruikt.

Voorts is er nog een resem dingen die ik wil verwezenlijken, maar noodgedwongen pas na Nieuwjaar kan bewerkstelligen. Eén ervan is de aankoop van een aangepast busje. Dit moet me ook wel lukken zonder de steun van een sponsorende serviceclub, een vermogende zakenman om rust, een Lottowinnaar, een gepensioneerde herenboer, een oosterse oliesjeik of een (jonge) miljardairweduwe! Knipogen

Prettige eindejaarsdagen. Tot na de wisseling!

25-10-08

Beslis ik zelf?

Neen, ik beslis helemaal niet zelf! De winter- en zomertijd bijvoorbeeld. Daar beslis is niet zelf over, alhoewel dat foefelen met de tijd wel een weerslag kan hebben op mijn gezondheid! Of dat systeem effectief nut heeft, door tot een energiereductie te leiden, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Dat uur van omschakelen zit me dwars. Waarom doen ze dat niet overdag? Vooral bij het omschakelen naar de wintertijd zou dat voordeel bieden. Als je dan bijvoorbeeld naar de zwemkom gaat, dan kan je, voor hetzelfde geld, één uur langer zwemmen. Of in de bowling, twee uur voor de prijs van één! En ze zouden niet met foefjes moeten afkomen. Van twee tot drie, is van twee tot drie! Dus de eerste keer dat het drie uur is , wordt de klok teruggedraaid en kan je opnieuw beginnen!  Lachen

Wintertijd

Maar neen, ze regelen dat 's nachts. Met als argument dat je dan een uurtje langer kan slapen. Maar wat het je daar in Gods naam aan, als je in het midden van de nacht moet opstaan om die godverdomse klok een uur terug te draaien?!  Knipogen

Zoals je uiteraard reeds lang begrepen hebt, was ik hierboven alweer even aan het raaskallen. Ook een handicap? Het congres van gisteren ging over het 'zelf beslissen' van mensen met een fysieke of mentale beperking, of door hun voogd, als die personen hun beperking dusdanig is dat ze niet zelf in staat zijn om keuzes te maken.

Bij aankomst op de locatie van het congres kreeg elke congresganger een stukje touw. Een symbool om aan te duiden dat elkeen het touw in eigen handen heeft. Dat iedereen over, wat haar of hem aanbelangt, zelf kan beslissen! Of zou moeten kunnen beslissen, want in de praktijk wordt hen (en daar hoor ikzelf ook bij) vaak deze mogelijkheid helemaal niet gegund!  Wenkbrouw ophalen

Ik beslis zelf

Al die stukjes touw werden aan elkaar geregen. Als teken dat we allen samen 'aan hetzelfde zeel trekken'! Door al die stukjes touw, die de verwachtingen en verlangens van elk aanwezig individu symboliseren, te bundelen, komen we tot één kluwen vol kracht en energie, waarmee we als groep samen iets kunnen doen ter verbetering van onze situatie!

Het was een boeiend, waardevol congres, waarbij op het einde een manifest werd opgesteld, dat inhoudelijk de kern van de namiddag bevat. Naderhand verplaatste het merendeel der congresgangers zich, in groep, vanaf de locatie waar het congres plaatsvond (de Botanique) naar de, zowat 300 meter verder geleden kantoren van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, voorheen gekend als het 'Vlaams Fonds'), in de Sterrenkundelaan. Onderweg werd de uit onze stukjes samengestelde bol touw, over het traject afgerold. Alweer als symbool dat de lijn wordt gelegd, de informatie wordt overgedragen, van hen die noden hebben, aan zij die daar iets aan kunnen doen. Verwachtingen naar verandering worden via aan elkaar gebonden kracht en energie overgebracht.

Actie 2008-10-24

Op het adres van het VAPH werden we allen samen 'binnen' ontvangen, door de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap, dat beleidsadvies verstrekt aan de minister. Wat het voor ons waardevol maakte het opgestelde manifest te overhandigen aan de heer Laurent Bursens, die ook gretig het uiteinde van het touw in handen nam en ons stellig verzekerde dat hij, samen met ons, en van dezelfde kant, aan het touw zal trekken!

Om tot verandering te komen, is het belangrijk dat de buitenwereld weet krijgt van de verwachtingen die personen met een handicap hebben. Met het congres 'Ik beslis zelf', het manifest en de symbolische actie, is mijns inziens een eerste stap gezet in die richting!  Lachen

Als je de stem van congresgangers Nele, Tony en mezelf eens wenst te horen, klik dan hier met je muisaanwijzer. En voor een verslagje over het congres, klik je op dit woord.