24-12-10

Vrolijk Kerstfeest!

New Beat - 000.jpgEind de jaren tachtig ontstond er in de Belgische uitgaanswereld een nieuw muziekgenre: ‘New Beat’. Een muziekstroom die voornamelijk voortvloeide uit de ‘New Wave’. En werd gekenmerkt door het monotone geluid, het trage tempo daarvan (100 tot 115 Beats Per Minuut), de zware bassen, het gebruik van samples en de weinige, maar vaak erg seksueel getinte tekst.

New Beat - 001.JPGZelf liep ik van bij het begin warm voor deze muziek. Die ik verrassend, vernieuwend en verfrissend vond. Op de radio kreeg je nauwelijks iets te horen van deze dansmuziek. Maar ik kocht mij, in diverse kleine platenzaken, de zwarte vinyl platen, waarin de muziek was geperst. Dat waren voornamelijk maxi singles (12 inch), en die maakten het mij mogelijk om ten allen tijde van mijn, toen meest favoriete, muziekgenre te genieten.

New Beat bekoorde niet enkel mij, maar deze nieuwe muziekstroom kreeg een hele schare aanhangers. En, zoals dat ook bij andere genres het geval was en is, koppelden sommigen er zelfs een eigen levensstijl aan vast. Mijn adoratie voor deze nieuwe muziekstijl ging evenwel niet zo ver. Maar in de weekends tooide ik mij wel in aangepaste kledij. Die ik deels selecteerde uit het aanbod van de C&A, en voor het overige vond en aankocht in gespecialiseerde winkeltjes in voornamelijk Gent, Sint-Niklaas en Antwerpen.

New Beat - 002.JPGEn in die outfit, vooral bestaande uit zwarte en witte elementen, aangevuld met accessoires in zilver en chroom, schuimde ik de discotheken af waar, door de platenruiters van dienst, uitsluitend dit muziekgenre werd gedraaid. De zogenaamde ‘New Beat Tempels’: de Boccaccio, de Ancien Belgique, Vertigo, Prestige, Confetti’s…

In de laatst vermelde tent, gelegen in de Antwerpse gemeente Brasschaat, werkte een zekere ‘Peter’ als kelner. Een boomlange kerel met een bijzondere uitstraling. Teneinde hun discotheek wat bekender te maken bij het grote publiek, lieten de eigenaars één van de gangmakers van de New Beat, met name Serge Ramaekers, een (dans)act in elkaar steken en liedjes produceren rond hun ‘uitgangbord’ Peter en vier danseresjes uit de club. Die ook een beetje konden zingen, eentje zelfs vrij goed! Lachen

New Beat - 004.JPGConfetti’s werd een geslaagd project, want de formatie oogstte meteen succes. Eerst met ‘The Sound of C’ en vervolgens met een hele rits andere liedjes. Zij maakten New Beat bekend en zelfs geliefd bij het grote publiek. Deze popularisatie leidde tot een commercialisering van het genre, wat ironisch genoeg tevens het begin betekende van het einde van de New Beat. Wenkbrauw ophalen

Eind 1989 brachten de Confetti’s een, naar mijn mening, prachtig Kerstliedje uit, waarvoor ik de afgelopen weken een clip monteerde. Veel kijk- en luisterplezier toegewenst, alsook een Prettige Kerstavond!

 

 

10-05-09

Naderende verkiezingsdag

 

We zijn nu op minder dan een maand van de Vlaamse en Europese verkiezingen. En ik heb nog helemaal geen kandidaten gevonden aan wie ik mijn stem wens weg te geven.

Gisteren ben ik bij het passeren nog eens gestopt aan de in onze buurt opgestelde reglementaire aanplakborden. Er was daarop niet veel soeps te bespeuren. Op diverse borden werd tot op heden zelfs nog helemaal niks gekleefd. Het is tegenwoordig wellicht niet meer zo gemakkelijk plakploegen samen te stellen. En voor kleine partijen is het allicht onbegonnen werk om campagne te voeren en affiches op te hangen in steden en gemeenten, waaruit niemand van hun kandidaten afkomstig is.

Freya Saeys - 000Wat (uiterlijke) schoonheden onder de kandidates betreft, heb ik mijn goesting al gevonden. Freya Saeys uit Lebbeke staat momenteel op nummer 1.

Op de affiches van deze deerne uit Lebbeke staat: "Met lef!" Maar ik denk dat de meeste mensen, en zeker de mannen, daar bij zullen denken: "En met een schoon lijf!"

Eigenlijk wou ik schrijven: "Met ferme tieten!" Maar zulks doe je niet als fatsoenlijke heer. Dat is trouwens ook niet te zien op haar affiche.

Daar kan ten andere toch enorm veel mee gefoefeld worden. Heeft een dame van de natuur minder gekregen dan ze wil tonen, dan corrigeert ze dat met een push-up BH. Kreeg ze daarentegen teveel toebedeeld, dan wordt een deel weggedrukt met behulp van een korset of verstopt onder ruimvallende kledij. En als deze kunstgrepen falen, dan kan de genomen foto, vooraleer afgedrukt te worden, nog steeds worden geretoucheerd.

Dat ik over deze jongedame niks meer weet te vertellen dan uiterlijkheden is te wijten aan het feit dat ik op het internet niks vond over haar private en politieke achtergrond, noch nopens haar motivatie om kandidate te zijn voor de Vlaamse verkiezingen. Blijkbaar wordt verondersteld dat die fraaie foto van deze Lebbeekse volstaat om de kiezers te overtuigen. En dat zou best wel  eens kunnen lukken!

Maar ik zou ik niet zijn mocht ik niet even verder op speurtocht zijn getrokken. Zodat ik jullie toch kan meegeven dat dit dametje 25 jaar jong is en arts, zoals haar papa, al sinds behoorlijk wat jaren de burgemeester van Lebbeke.

Je moet er trouwens maar op komen om op de Oost-Vlaamse lijst een Freya te plaatsen. En er bovendien één te vinden, die qua sympathieke uitstraling de concurrentie kan aangaan met rooie Freya Van den Bossche!

Nu heeft de Gentse sp.a politica, als Oost-Vlaamse lijsttrekker op de Vlaamse kieslijst wel veel meer kans op het bemachtigen van een zitje in het Vlaams parlement, dan de (nog) nobele onbekende Open VLD kandidate met haar 14de plaats. Maar wie weet... misschien is mijn oog wel gevallen op de nieuwe Annemie Neys!

En de voormalig Vlaams-nationalistische, begin dit jaar tot socialist bekeerde Bert Anciaux lacht ons toe op zijn affiches. Hij duwt de Europese lijst van de sp.a met de slogan 'geen politiek zonder gevoel'. Waarbij ik me afvraag waarom men hem dan niet afbeeldt zoals we hem het beste kennen: huilend!

Alhoewel ik weet dat sympathieke Bert zo nu en dan mijn weblog bezoekt, durf ik hier op dit moment wel iets sarcastisch te schrijven over de ex-vanalles. Bertje is immers wellicht druk doende met campagne te voeren en heeft quasi zeker geen tijd om een ander zijn onzin en andere momenteel niet relevante noch interessante schrijfsels te lezen. En als je dit bij toeval toch leest, "Bert: 't is niet gemeend hoor, 't is maar voor de lol!"

Inderdaad, beste lezer, ondergetekende is niet alleen fysiek gehandicapt, maar ook nog eens een lafaard! Nu ja, een mens moet iets zijn, nietwaar? En zelfkennis is een goede deugd, dus dat compenseert mijns inziens die slechte eigenschap.

Affiches van Groen! zag ik ook al aan die houten panelen bevestigd. Geenszins wil ik die mensen uitlachen en nog minder wil ik deze partij met haar nobele idealen belachelijk maken. Maar het valt mij op dat veel van het Groen! mansvolk een hoog voorhoofd heeft. Mij komt het voor dat het opschuiven van de hoofdhaargrens van deze individuen recht evenredig evolueert met de toename van de omvang van het ozongat. Een gevolg van hun ecologische levensstijl? Dan rijst de vraag: is die wel gezond? Wie bezorgd ons hierop het antwoord? Zo er al één is!

26-04-09

REVA 2009

 

REVA - logoDonderdag jongstleden ben ik naar Flanders Expo geweest, in Gent. Daar had REVA plaats, een tweejaarlijkse informatiebeurs voor personen met een handicap en ouderen. En, zoals naar gewoonte op zulke activiteiten, reed ik, figuurlijk althans, weer een heleboel bekenden en oud-bekenden tegen het lijf.

En, zoals ook wel eens vaker gebeurt, werd ik weer een aantal keer 'herkend'. Zou ik dan toch zo een straatschuimer zijn? Zodat zo velen me kennen van ziens? Nochtans probeer ik, waarheen ik me ook beweeg, dit steeds zo onopvallend mogelijk te doen.

Mooi volk dat daar trouwens rondliep op de beurs. Als al die knappe, lief ogende jonge meisjes, de toekomstige ergotherapeuten, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, sociaal assistenten... kortweg de komende generatie werkers in de sociale sector zullen vormen, dan blijf ik graag nog even gehandicapt. Zelfs tot op het einde van mijn leven! ;-)

thumbs-up (klein)Een beeld dat me trof was dat van een klein meisje, naar ik vermoed een jaar of 10 jong. Ze was in het gezelschap van haar mama, haar jongere zusje en een oudere dame, ongetwijfeld haar grootmoeder. Die in een manuele rolstoel zat en door dat kind werd voortgeduwd. En het meisje deed dat duidelijk met heel veel zin!

Het is maar hoe je je kinderen opvoedt. En als ouder, en bijgevolg uitermate belangrijk rolmodel, het goede voorbeeld geeft. Ik kwam dit vrouwelijk kwartet nog een aantal keren tegen. En zag zowel de mama als de kinderen geïnteresseerd kijken naar hulpmiddelen waarin oma leek geïnteresseerd. En de zusjes testten voor haar de looprekjes en andere spullen uit. Met zichtbaar plezier, getuige hiervan de brede grijns op die kindjes hun gezicht.

Stappend meisjeGrappig vond ik het zien van die blinde jongeman, voorzien van een witte geleidestok, die stevig gearmd door een knappe jongedame de beursgangen doorstruinde. Die jongen stapte daar rond in de zaal met een mokkel en de kans is groot dat die kerel niet eens echt benul had van welk een schoonheid er aan zijn zijde hing geplakt. En ik gun hem zonder meer een onontbeerlijke assistente met zulk een schoon figuurtje en mooi aangezicht. Jammer dat hij niet die jaloerse blikken van menig ziende beursganger kon waarnemen, die duidelijk ook wel dergelijk gezelschap zouden appreciëren.

Nog grappiger was mijn toiletbezoek, op het einde van mijn beursvisite. Uiteraard waren die hokjes weer te klein om mijn elektrisch aangedreven wielstoel te herbergen. Aan de mannenkant lukte het al helemaal niet, te wijten aan een wandbeugel die maar niet in opgeklapte toestand wou blijven staan. Aan de kant van de vrouwen was dat euvel er niet, maar ook daar was het hokje sowieso te klein, zodat de toiletdeur diende te blijven openstaan.

Maar daar had de hulpvaardige toiletdame een oplossing voor. Ze zei dat ze er de ADL- assistente zou bijhalen. Voor hen bij wie deze term niet bekend is: dit is een persoon die wordt ingeschakeld om mensen met een beperking te helpen. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het uittrekken of aandoen van een jas en assistentie bij het eten of naar het toilet gaan. Die jonge ADL- assistente was nogal groot en breed gebouwd en zou door voor de openstaande deur te staan het zicht op mij kunnen ontnemen. En dat vriendelijke meisje gaf gevolg aan dat verzoek, zodat ik toch verzekerd van enige privacy, mijn blaas kon ledigen.

waving_hand (animation)Even later stond ik ook nog even in de belangstelling toen mijn aandacht werd getrokken door een levend standbeeldfiguur in een elektrische rolstoel. Jazeker, ook nieuw voor mij, maar dit fenomeen bestaat wel degelijk! Het in een net pak gestoken heerschap, met een hoge hoed op, waaronder een gezicht en haardos als zijnde van plastiek, te zien was, hengelde naar mijn interesse door met één van zijn in witte handschoenen gestoken handen naar me te wuiven. Vriendelijk als ik ben, wuifde ik glimlachend terug. Hij stak zijn duim op, waarna ik hetzelfde deed. En toen kwam die, op een pop lijkende persoon, tot net naast me gereden.

Met een vingertop raakte hij mijn arm aan. Een piep weerklonk. Vervolgens drukte die figuur met zijn wijsvinger zachtjes elders op mijn arm. Weer een piep! Toen gaf hij een tikje op mijn schouder. Maar nu weerklonk er geen geluid. De man keek verbaast en haalde zijn schouders op. Ik volgde zijn voorbeeld. Vervolgens raakte hij, met een verwachtingsvolle blik, nogmaals met zijn vinger mijn bovenarm aan. Weer klonk een piep! Dat toverde een glimlach op het plastic gezicht, en de man stak zijn duim op. Ik deed, zachtjes lachend, hetzelfde.

bigmouth (klein)Toen haalde hij, met een houterig gebaar, een snoepje uit de borstzak van zijn vest. En vroeg met gebaren of ik daar zin in had. Ik knikte van ja. Waarna die kerel het bolvormige snoepje van zijn doorzichtige verpakking ontdeed. Eens hij daar klaar mee was, gebaarde hij me om mijn mond te openen. Wat ik gewillig deed. Vervolgens kneep hij één oog dicht, en nam een pose aan alsof hij dat, naar inmiddels bleek, roodkleurige snoepje, in mijn mond wou gooien.

Ik sloot lachend mijn mond, maar dat kolderiek personage gebaarde me toch weer de mond te openen. Gedwee gaf ik daaraan toe. Waarna hij vanuit alweer dezelfde, op gooien lijkende houding, met het tussen duim en wijsvinger gehouden snoepje, in een boogbeweging het bolletje zoetigheid tot aan mijn lippen bracht, waar ik het dankbaar op mijn tong liet deponeren en vervolgens liet verdwijnen in mijn mond.

Blijkbaar was dit schouwspel interessant genoeg om er foto's van te nemen. Want ik merkte enkele lichtflitsen op van camera's. Dus verschiet niet als je me één dezer dagen met wijd open mond aantreft in een of andere publicatie.

23-01-09

Niet kunnen? Dat kan niet! De weg naar integrale toegankelijkheid

Op dinsdag was ik in Gent om deel te nemen aan het 'Infomoment Instrumenten voor een toegankelijk publiek domein en mobiliteitsbeleid'. Een organisatie van de 'Vlaamse Stichting Verkeerskunde', afgekort VSV.

Deze activiteit ging door in de Zebrastraat te Gent. Een gerenoveerd ovaalvormig complex, dat vroeger gekend was als 'De Cirk'. Een locatie die me geheel onbekend was. Maar met de routeplanner en de GPS zou ik het wel vinden. Hoewel ik van mening ben dat ik zulks niet hoef te doen, had ik, zoals ik meestal doe, bij inschrijving in het vakje opmerkingen braaf genoteerd dat ik een 'elektrisch rolstoeler' ben.  Er zijn mensen die met deze term niet overweg kunnen, maar dat is hun probleem. Het kind moet een naam hebben, en persoonlijk vind ik deze de meest stijlvolle benaming.

Dat 'infomoment' in Gent had dus tot doel iedereen die actief is op het vlak van mobiliteit en toegankelijkheid (ambtenaren, politie, medewerkers van De Lijn, intercommunales, studie- en adviesbureaus, welzijnswerkers, verkeerskundigen...) te informeren over het nieuwe Vademecum (leidraad) 'Toegankelijk Publiek Domein'. In dit nieuwe vademecum wordt een duidelijk inzicht geboden in de technische richtlijnen in verband met een toegankelijke inrichting van het openbare domein.

Zebrastraat - 000 (kleinst)

Op de juiste dag was ik dus, ruimschoots op tijd, op de juiste plaats aanwezig. Vrijwel onmiddellijk had ik door dat bij dit bouwwerk het architecturaal perspectief had geprimeerd. Zowel links als rechts van de brede toegangsweg tot de binnenplaats, is een ingang, met een dubbele toegangsdeur. Om ter hoogte van die deuren te geraken, heb je de keuze tussen een trap met hoge treden en een hellend vlak, niet voorzien van een opstaande (veiligheids)rand, noch van een balustrade en derhalve levensgevaarlijk! Bovendien ligt er onder de deur ook nog een dorpel, met een hoogteverschil ten opzichte van de overloop.

De plaats waar ik zijn moest, was links. Dik tegen mijn zin en erg op mijn hoede wegens het risico op naar beneden tuimelen bij een stuurfout, reed ik het hellend vlak op. Om het niveauverschil tussen voor en achter de deuren te overwinnen had ik mijn assistente, die inmiddels reeds de toegangsdeuren had open gezet, de rubberen deurmat tot net voor de dorpel laten verschuiven. Zo raakte ik, zij het enigszins oncomfortabel, toch binnen.

In de ontvangstruimte deed mijn assistente mijn jas uit, en verwijderde alle andere attributen die mijn lichaam hadden warm gehouden. Vervolgens dronken we, in diezelfde ontvangstruimte, een koffie en verorberden een miniboterkoek. Terwijl we daar mee bezig waren, kwam men me vertellen dat er waarschijnlijk een probleem was om op de bovenverdieping te geraken, waar het infomoment zou worden gehouden. De lift was immers stuk. Een herstelploeg was evenwel reeds ter plaatse.

Zebrastraat - 002Even daarna kwam ik dan te weten dat ik, via de tweede, wel functionerende lift, toch tot bij  de vergaderzaal zou kunnen komen. Maar hoe dan ook moest ik naar buiten, want alleen langs daar kon ik die lift in. Dus opnieuw jas aan, wat niet zo eenvoudig is voor iemand die verlamd is en in een rolstoel zit, en daarna via die levensgevaarlijke helling terug naar de begane grond, buiten. Door twee greppels, die in de visie van sommigen mogelijks mooi ogen, maar in de praktijk voor op zijn minst een derde van de bevolking een waar obstakel zijn, reed ik tot op de binnenkoer, waar de liften zijn. Voor de toegangsdeur tot de lift, die voorzien is van een stevige hoge dorpel (oogt mooi, hè!), had men inmiddels een degelijk mobiel hellend vlak gelegd. Een kleuter kon op 't zicht alleen al zien dat ik nooit in die lift zou passen. Voor de show, en om mijn goede wil te tonen, reed ik toch de helling op, de lift in... tot zo ver ik kon. Voor iets minder dan de helft van mij en mijn voortbewegingsmiddel was geen plaats in de minilift.

Dus ik achterwaarts terug naar buiten. Iemand, die zich, in navolging van de anderen, niet voorstelde, maar van wie ik aanneem dat het Alain Liedts is, de voorzitter van de stichting die eigenaar is van het complex, vond dat mijn rolstoel eigenlijk nogal (te) groot  is. Ik repliceerde dat het de lift is, die veel te klein is! (zonde, want er is daar zo veel ruimte...)

Een andere persoon kwam luidop tot de vaststelling dat er een probleem was. Ik confirmeerde dat en voegde er aan toe dat hij dus van vergaderplaats zou moeten wisselen. Hij keek me even aan en antwoordde toen (met tegenzin?) bevestigend. Het zou de andere zijde van het gebouw worden. Dus ik langs dat ander gevaarlijk hellend vlak naar boven om in een, voorlopig nog leeg en KOUD lokaal te wachten tot de verhuis van het materiaal achter de rug zou zijn. Terwijl ik door het vensterraam merkte dat inmiddels de overige ingeschrevenen voor het infomoment, aan de overkant, gezellig, in de warmte, gezapig een koffie zaten te drinken.

De man, van wie ik dus vermoed dat het de eigenaar is, zorgde voor wat licht, zette de verwarming hoger en bood me aan voor een koffie te zorgen, wat ik dankbaar aanvaardde. Even later kwam de brave man evenwel reeds terug. Zonder koffie, maar met de melding dat het infomoment dan toch zou doorgaan aan de kant waar ik eerst was, maar wel op het gelijkvloers. En niemand van die klojo's kon ons dat komen melden?!

Zebrastraat - 003De eigenaar ging met ons mee, terwijl ik de ene gevaarlijke helling af en de andere weer op reed. Toen ik de man wees op de gebreken aan deze constructie, zei hij dat er bij de eerstvolgende verbouwing iets aan zal gedaan worden. Ik durf te hopen dat er niet word gewacht tot Sint-juttemis!

Wachten, dat konden de organisatoren blijkbaar ook niet, want mijn jas was nog niet uit, en mijn plaats in de conferentieruimte had ik nog niet ingenomen, of die onbeschofteriken waren al met hun programma begonnen. Met verontschuldigingen voor de gewijzigde locatie. Maar van zich tegenover MIJ en mijn assistente excuseren voor het ons van her naar der sturen, is er de ganse dag geen sprake geweest! 

De uiteenzettingen brachten me niks bij dat ik niet reeds wist, maar alles werd wel goed verwoord, wat het luisteren boeiend maakte. Zowel in de voor- als in de namiddag was er een pauze, waarin iets kon gedronken worden in de ontvangstruimte, die gelegen is in dezelfde ruimte, en parallel aan het gedeelte waar het infomoment plaats vond.

Toen het middag was, bij de lunchpauze, ging iedereen evenwel ineens naar de overkant, waar ik 's ochtends alleen en in de kou had gezeten! Dat de lunchpauze daar doorging, daar wist ik niks van. Niemand die mij daarvan had op de hoogte gebracht! Aangezien dat jas aan, jas uit gedoe veel te omslachtig is, en er aan de overzijde klaarblijkelijk niemand op mijn komst zat te wachten, besloot ik niet naar de overkant te gaan. Mijn assistente ging broodjes voor ons halen, die we opaten voor het venster in de, buiten ons, lege ontvangstzaal. In het weinige zonlicht dat door het raam naar binnen viel, was 't best genieten.

Na het eten ben ik even gaan plassen. In een klein, smal... berghok! Want het toegankelijk toilet was redelijk ontoegankelijk! Let wel, ik plas in een urinaal, hé, en de door mij geproduceerde inhoud daarvan is wel in het toilet beland. Zulk een situatie is evenwel mensonterend. En dat in een gebouw dat slechts enkele jaren geleden werd gerenoveerd. En dat voor een locatie waarin een infodag doorging omtrent toegankelijkheid!

Inmiddels zond ik reeds een bericht naar de voorzitter van de organisatie (VSV), de heer Jan Peumans, die tevens Schepen is in Riemst, ondervoorzitter van de N-VA en Vlaams parlementslid (fractievoorzitter N-VA), met een bloemlezing van wat ik vaststelde en moest ondergaan, de laatdunkende houding van de ganse aanwezige meute en het verzoek om in de toekomst ook met mijn noden rekening te houden, en deze van alle andere personen met een beperking, waar ze niet zelf voor gekozen hebben. En zodoende alle theorie die zijn medewerkers en sprekers op diverse activiteiten, zo mooi kunnen verwoorden, ook zelf in de praktijk ten uitvoer te brengen. En om tevens op zijn minst een beetje RESPECT te tonen voor mijn persoon, en mensen in een gelijkaardige situatie. Want het is niet omdat wij fysiek zwaar gehavend zijn, dat wij geen mensen (meer) zijn en niet dezelfde noden, gevoelens en rechten hebben als elke andere persoon. Een kopie van dat schrijfsel heb ik doorgestuurd naar ondermeer enkele beleidsmensen die een zekere verantwoordelijkheid hebben in deze materie.

Doktersdiploma - 000 (klein)

Hoofdpijn gekregen van al het voorgaande te lezen? Neem dan een proper glas uit de keukenkast, giet daar wat plat drinkwater in en drop er een bruistablet in uit het medicijnenkastje. Terwijl je wacht tot die tablet is uitgeborreld en derhalve één is geworden met het water, heb je nog net tijd genoeg om op mijn blog (rolstoeler) te stemmen in de categorie lifestyle van de Skynet Blogs Awards '08, waarna je voor mijn part die veredelde rekenmachine, annex tekstverwerker, mag afzetten. Vervolgens best ook het brouwsel in glas achterover slaat, zodat je arbeid niet nutteloos was, en dan je bed induiken. Slaap lekker! Als je binnen x aantal uren weer wakker wordt, zal het vast wel weer beter gaan! En neen, je moet me geen visite betalen. Zolang ik nog niet in het bezit ben van dat 16 maand, 1 week en 4 dagen geleden, voor veel, vooraf getransfereerd geld, via het internet bestelde doktersdiploma, is al mijn medisch en gezondheidsadvies volledig GRATIS! Maar je kan mij wel een plezier doen door nog tot zondag elke dag op mijn blog te stemmen! Bedankt! Enne... Prettig Weekend!

27-08-08

Vooringenomenheid, racisme & ander kwaad

De dag voor de Vlaamse feestdag ging ik met mijn twee zoons winkelen in de Carrefour in Oostakker, een deelgemeente van Gent. Toen het tijd was om te gaan, of rijden wat mezelf betreft, begaven we ons naar de kassa’s. Dat is gebruikelijk en wenselijk als je koopwaar uit een winkel wenst mee te nemen. Aangezien ik niet zeker was of ik met mijn rolstoel wel langs het betaalloket heen kon, en tevens de klanten, die achter mij in de rij zouden staan, niet nodeloos wou hinderen, liet ik Austin met de gekozen waren aanschuiven. Samen met Brian begaf ik mij naar de ‘uitgang zonder aankopen’.

Toen ik het hekje aldaar voorbij was, werd ik tegengehouden door de veiligheidsagent, die daar de wacht hield. Vervolgens begon die man, achter mijn rug, tegen mijn zoon te brabbelen. Naar even later bleek had hij de jongen bevolen, de tassen, die achteraan mijn rolstoel hangen, te openen. Na enige tijd draaide ik mijn stoel en vroeg die kerel wat er aan de hand was. Controle van de inhoud van mijn tassen dus. Ik zei die vent dat hij dat aan mij had moeten vragen. En niet aan mijn minderjarige zoon, die, geïmponeerd door het uniform van die veiligheidsbeambte, al mijn spullen uit de tas had gehaald, zoals hem door dat gekostumeerd individu was bevolen.

Terwijl ondertussen de helft van het cliënteel, dat zich in de winkel bevond, zich rondom ons had verzameld, om zéker niks van het schouwspel te missen, begon ik die kerel, met een zo krachtig mogelijke stem, te bestoken met mijn ongenoegens. Dat ik verdorie langs die uitgang de zaak verliet om het voor anderen gemakkelijk te maken. Als ik spullen wou buiten smokkelen, kon ik heus wél een aantal andere, onopvallende manieren bedenken om dat te doen, in plaats van domweg in de vast aan mijn rolstoel bevestigde tas.

Of hij niet één ogenblik had nagedacht hoe vernederend het is om voor de ogen van iedereen, als een bandiet aangepakt te worden. Terwijl je in dit bezwaard leven, als rolstoeler, sowieso voortdurend wordt aangestaard, en vaak ten onrechte misprijzend wordt bekeken. En hoe hij zo onbeschoft kon zijn om mij te negeren, en daartegenover mijn zoontje te sommeren hem de inhoud van mijn tassen te tonen. Of hij het leuk vond dat de jongen, voor Jan en alleman vaders’ urinaal, toiletpapier, regenjas, reservebanden en andere spullen diende te etaleren?

Zoals wel eens vaker gebeurt, was ook deze kerel even uit zijn lood geslagen. Want wat gebeurde, dat had hij vast niet verwacht. Het wezen in de rolstoel sprak, en was daarenboven ook nog assertief!

Aangezien ik het hierbij niet wou laten, begaf ik mij met mijn klachten naar de infobalie. Een vriendelijke dame aanhoorde mijn relaas van de feiten… terwijl die veiligheidsbeambte stond mee te luisteren. Die kerel was me gewoonweg gevolgd! De dame toonde begrip voor mijn ongenoegen, excuseerde zich bij me en beloofde dat, wat voorviel, niet meer zou gebeuren. En die naarling in uniform, die me voortdurend in de rede viel, loog dat hij me de kans had gegeven de controle te weigeren en slijmde vervolgens dat hij niet de bedoeling had gehad mij te viseren. Maar die vent had dat inmiddels wél gedaan!

De werkelijke aanzet tot die tascontrole was trouwens, zonder twijfel, de vooringenomenheid van die veiligheidsbeambte. Die zag mijn, als telg van een gemengd koppel, melkchocoladekleurig zoontje, samen met een invalide in een karretje, en met zijn bekrompen geest dacht hij meteen te maken te hebben met een dievenbende!

Niks nieuws onder de zon. Hetzelfde is me wel meer overkomen. Voor het eerst, toen ik vele jaren geleden, als prille rolstoeler, met een Afrikaanse assistente boodschappen deed, in de vestiging van de Duitse warenhuisketen Aldi, in de wijk Bergendries in Lokeren. Toen werden dat meisje en ik, ook als een dievenduo aanzien. Die keer heb ik eveneens mijn verontwaardiging flink duidelijk gemaakt, maar toch was ik toen zo gedégouteerd, dat ik nooit meer in die winkel ben binnen geweest.

Black girl pushing wheelchair

Mijn vrouw, die dus ook Afrikaans is, werd in de Inno in het ‘Waasland Shopping Center’ in Sint-Niklaas eens voortdurend achtervolgd door een winkeldetective. Toen ze, hierdoor uitermate geïrriteerd, uiteindelijk op de man afstapte, en vroeg waarom hij haar viseerde, antwoordde die dat hij toch wel zijn job mocht uitoefen?! Maar op de repliek van mijn vrouw waarom hij haar achterna zat, en niet één van die blanke vrouwen, die ook in de winkel aan het snuisteren waren, moest die kerel haar het antwoord schuldig blijven.

Uiteraard! Want het lag voor de hand dat het uitsluitend haar huidskleur was, die mijn eega in de ogen van die man, verdacht maakte. Racisme heet zulks. Men heeft er géén idee van hoe erg en vernederend dit is en aanvoelt, tot men er zélf herhaaldelijk het slachtoffer van is. Of een naaste. Jammer genoeg heb ik weet van, en was ik dikwijls getuige, van onnoemelijk veel racistische daden ten overstaan van onder anderen mijn vrouw en kinderen, En die rassenhaat zit bij sommige van die mensen heel diep. Toen mijn kinderen nog kleuters waren, heb ik meegemaakt dat ouders hun kleine van het springkasteel haalden, op het moment dat mijn jongens er op kwamen. Stel je voor… hoe kan je in hemelsnaam een (onschuldig) klein kind haten omwille van zijn huidskleur? Dat gaat mijn petje te boven. Daar kan mijn verstand niet bij.

Men kan bij feiten met betrekking tot discriminatie, al dan niet raciaal, klacht indienen bij de politie of het voorval melden bij het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding, maar de ervaring leert mij dat dit alles weinig soelaas brengt en dergelijke actie derhalve eerder tot frustratie leidt.

Zware kost, nietwaar?! Maar uit het leven gegrepen, helaas. Troost je evenwel. Morgen krijg je een dagje rust. Om te bekomen. Terwijl ik druk in de weer zal zijn om onze woonkamer om te toveren tot een hippe discotheek. Want op de laatste donderdag van de schoolvakantie, wordt mijn tweeling 12 jaar, en dat vieren ze, in het gezelschap van hun vrienden en vriendinnen, met een Super Verjaardagsfuif!