11-08-09

Mooie liedjes blijven niet duren

Misschien maar best ook, want op de duur zou dat ook vervelen. En het tekort aan slaap moet ook eens kunnen worden ingehaald! Niet Schoon volkwat mezelf betreft, want voor mij is het een kalme week geweest. Waarin ik, op een tweetal dagen na, steeds vrij vroeg de feestzone verliet. Om de afspraak met mijn thuisverpleegkundige niet te missen, om in bed te geraken. Dit jaar kon ik immers de energie niet opbrengen om al liggend in mijn rolstoel, de nacht door te brengen.

Veel schoon volk gezien. En hoe warmer het overdag was geworden, hoe schaarser het vrouwvolk gekleed ging. Dus de in de Polifonics 2009feestzone aanwezige liefhebbers hebben 10 dagen lang hun ogen ruimschoots de kost kunnen geven. In de centrumstraten binnen de feestzone en op de diverse terreinen.

Mede door het warme, droge weer was er steeds redelijk wat, tot heel veel volk op de been en aanwezig op de locaties waar de optredens plaats vonden. In de tent van de Polifonics bijvoorbeeld. Die, als naar gewoonte, stond opgesteld in het Prinses Josephine Charlottepark. Wegens de te geringe bewegingsvrijheid door ondermeer de vele tafeltjes en stoelen, voor mij niet zo een leuke plek om te vertoeven.

Nog meer aanwezigen waren er op de Grote Kaai, waar de Lokerse Feesten hun feestplein keer op keer bijna, of volledig zagen vollopen. Lokerse Feesten 2009 IGoed voor 15.000 zielen. Toen ik daar de sfeer ging opsnuiven, en van de gelegenheid gebruik maakte om naar wat groepjes te luisteren, deed ik dat van op het platform dat daar in een hoek aan de ingang stond opgesteld. Net niet buiten de omheining. Verder weg van het podium kon niet. Voor mijn gezelschap was dat op het verhoog zitten leuk, want daar waren stoelen aanwezig. En je overziet het terrein en hebt goed zicht op het podium in de verte. Maar opgenomen in de uitgelatenheid van de meute ben je helemaal niet. En het voortdurend heen en weer geloop van mensen, was storend. Want niet alleen de in- en uitgang was daar vlakbij, maar ook één van de toiletlocaties.

 

Lokerse Feesten 2009 IIHet toilet voor de rolstoelers stond trouwens opgesteld net naast het hellend vlak om op het rolstoelerbalkon te geraken. Zo moesten die mensen bij hoge en dringende nood niet ver 'lopen'! Die toiletten zijn jammer genoeg sinds jaar en dag niet omvangrijk genoeg voor grote mensen als ik in grote elektrische rolstoelen. Die blijven dus meestal thuis, waardoor organisatoren en verhuurders van dergelijk sanitair er geen nood aan voelen ook voor hen degelijke faciliteiten te voorzien. Een jammerlijke spiraal zonder einde. Wenkbrouw ophalen

In het programmaboekje van de Fonnefeesten, die zoals steeds plaatsvonden op de Oude Vismijn, omdat het petieterige Fonneplein veel te klein is om gans die accommodatie te herbergen, had ik iets gelezen over het beschikbaar zijn van een aangepast toilet en zelfs een ADL-assistent(e) (Activiteit Dagelijks Leven) die hulp zou bieden bij praktische zaken zoals gebruik van toilet, zich verplaatsen, eten, ...

Wat ik niet gelezen had, of inmiddels vergeten was, is dat je die hulp op voorhand diende aan te vragen op het secretariaat, wat ik dus NIET had gedaan! Voor de organisatoren is het blijkbaar evident dat je als zorgbehoevende op voorhand dag en tijdstip weet waarop je moet plassen of  kakken of wanneer je zin hebt in een snack. En dat je komst naar de activiteit mogelijks afhankelijk is van het weer en nog een resem niet ver vooraf te voorziene andere factoren, daar hebben zij blijkbaar nog niet bij stil gestaan.

Fonnefeesten 2009 IISoit, op een gegeven moment aan het begin van de feestperiode, voelde ik een redelijke druk op mijn blaas. En dacht ik dat ik, in plaats van eens heen en terug naar huis te rijden, wat riskant was met die kapotte batterijen, waarover ik het straks nog zal hebben, gebruik te maken van de ter plaatse voorziene sanitaire voorzieningen en de ADL-assistent(e). Maar waar zou ik die vinden? Bij de mensen van het Vlaamse Kruis misschien?

Dus toog ik naar hun tentje, aan de zijingang, vlakbij het podium. De jongedame die ik eerst aansprak viel uit de lucht. Figuurlijk wel te verstaan. En ging ten rade bij haar oudere collega. Aan wie ik mijn vraag herhaalde op zoek te zijn naar een toegankelijk toilet met assistentie. Ook deze dame wist van niks. Maar wees mij de plaats aan op het terrein waar ik alvast een toilet kon vinden voor rolstoelers. Haar aanbod om met me mee te gaan wees ik vriendelijk af. Ik heb immers een hekel aan zulk een 'begeleide' verplaatsing door de menigte.

Na een tussenstop op een andere toiletlocatie waar men niet eens op de hoogte was van het bestaan van een rolstoelertoilet, arriveerde ik daar waar ik wezen moest. De persoon die de kassa deed aan de toiletten, hoorde niet goed. Dus vroeg ik aan de toiletdame zelf naar die ADL-assistentie. De dame wist van niks, maar offreerde onmiddellijk om navraag te doen op het secretariaat van de feesten,; gevestigd in twee op elkaar geplaatste bureaucontainers, die stonden opgesteld vlak naast de toiletten.

MayasmovingcastleEven later stonden daar twee dames van het Vlaamse Kruis. Andere dan deze die ik voorheen aansprak. Dus mocht ik opnieuw mijn uitleg doen. Mijn plasser in een urinaal houden zagen de vrouwen niet zitten. Dat was mannenwerk! Dus werd een mannelijke collega opgeroepen. Die kwam, en omdat we inmiddels hadden vastgesteld dat die toiletcabine enkele maten te klein was voor mij, verdwenen we achter de omheining, waar ook geen privacy was, want geregeld kwam daar volk langs. Maar dat probleem werd verholpen door de twee dames die een deken naast mij hielden, terwijl de man me hielp. Een volgende keer zou ik hun tent mogen gebruiken. Tof!

Wat een gedoe dus! Dat veel mensen die eenzelfde lot beschoren zijn als mij allicht weerhoudt van het deelnemen aan activiteiten als dit. Mij houdt dat evenwel niet tegen. Dus bracht ik toch het grootste deel van mijn tijd door op het terrein van de Fonnefeesten. Het is en blijft elk jaar tijdens de feestweek mijn favoriete vertoefplek. Alwaar ik via de zijingang gemakkelijk tot aan een plekje op enige afstand van het podium geraak. En er ook vrijwel moeiteloos en snel weer weg geraak. Het is enkel oppassen geblazen voor glasscherven, want op dit terrein serveert men de drank in glazen.

En een lekke band kon ik wel missen. Want reeds de tweede dag van de feesten had ik al te maken met materiaalpech. Op de terugweg naar huis, van een namiddagfeestje, vielen de batterijen van mijn elektrische rolstoel uit. Op een brug over de ijzeren weg. Met veel moeite en aan een slakkengang geraakte ik thuis. Ik liet mijn accu's onmiddellijk bijladen, maar durfde het risico niet aan om nog naar het centrum te rijden.

De volgende dag reed ik wel naar het plein, maar met een bang hart. En de dag erna ook. Maar daarna werden er nieuwe batterijen geleverd door de firma waarvoor ik dag in, dag uit, reclame maak doordat hun firmanaam in het groot te lezen staat op de rugzak die achteraan mijn machine hangt.  

Fonnefeesten 2009 (zanger)Qua zichtbaarheid van het podium en al wie er op stond, had ik doorgaans niet meer hinder dan gelijk welke andere persoon. Soms had ik het genoegen te kunnen vaststellen dat attente jongedames en -heren er continue voor zorgden dat ik steeds vrij zicht had op wat zich afspeelde op het podium. Mij hoeft men al lang niet meer te overtuigen dat er wel degelijk nog 'mooie' mensen bestaan. Mijn ervaring is, en werd alweer tijdens deze ganse 10-daagse bevestigd, dat je waar veel volk is,  je als hulpbehoevende nooit hulpbehoevend bent. En er ook altijd personen zijn die je mee opnemen in hun plezier, niet uit medeleven, maar als gelijkwaardige.

De aangeboden 'weed' heb ik evenwel systematisch geweigerd. Na even op, of aan de rand van één van de feestterreinen te hebben vertoefd, was ik immers al halvelings 'high' van de ingeademde rookslierten die werden geproduceerd door overal aanwezige gebruikers. Er werd trouwens ook serieus wat ander spul gerookt, gespoten, gedronken en gesnoven. Van horen zeggen heb ik het volgende. Op het feestterrein van de Lokerse Feesten, tijdens het optreden van dance-pioniers Orbital, zag een rijpe veertiger, een manspersoon die toch wel af en toen buiten komt, dus geenszins wereldvreemd is, een jonge kerel iets uit een klein glazen flesje, bij zijn frisdrankje gieten. Hij vroeg de jongeman wat die aan het doen was. Die keek hem vragend aan en vroeg: "Zijde gij dom ofwa?" En, terwijl hij zijn blik opnieuw op zijn bezigheden richtte, vervolgde de, zoals zou blijken, junk: "Da's 'gewoon' vloeibare XTC, man!"

Fonnefeesten 2009 IVSoms had ik wel eens pech met mijn uitzicht op het podium. Zo stonden er, tussen de meute voor mij, eens op een avond twee mannen van meer dan 2 meter lang. Ze staken met kop en schouder boven de rest uit. Ik stond centraal, één van het stond uiterst links, de andere nagenoeg uiterst rechts van het podium. Naarmate het optreden vorderde, schoven die kerels, allebei met een vrouwelijke gezel aan hun zijde, meer op naar het midden van het terrein. Tot ze elkaar bereikten en op dat punt bleven stilstaan. Vlak voor mijn neus! Vervelend, maar ook grappig. Ik heb me gewoon verplaatst. En gelukkig zijn ze me niet gevolgd! :-)

Tijdens het eerste optreden op de laatste dag zat iedereen neer op een stoel. Behalve één man. En je raadt het uiteraard al. Hij schoof beetje bij beetje op om uiteindelijk halt te houden vlak voor waar ik zat. En bleef staan, tot ik hem vriendelijk verzocht een beetje op te schuiven. Wat hij, onder het uiten van verontschuldigingen, prompt deed. Wie niet spreekt kan niet gehoord worden.

Je ziet op zulk een festiviteiten enorm veel diverse figuren. Waaronder een hoop rare kwieten. Die doorgaans geen of slechts een beetje last bezorgen. Of integendeel zelfs voor een, lekker meegenomen, extra attractie zorgen. Soms wordt ik ook aanzien als zo een personage. Dan staat men mij aan te staren, allicht tot ik een kunstje uithaal. Wat dus vergeefse moeite is, want veel meer dan eens vriendelijk lachen naar de mensen, of mijn ogen laten rollen, doe ik niet. Misschien moet ik volgend jaar toch maar mijn mondorgel meenemen naar het plein. En een schaaltje om de gulle schenkingen in te verzamelen. Wie weet geraak ik zo nog aan geld om een busje te kopen. Lachen

Karikaturale, clichés bevestigende  types dagen ook vaak op. Om één voorbeeld te geven. Een groepje zware jongens kwam vroeg op de avond langs de zijkant het terrein opgestapt. Kerels met lang haar en tatoeages op hun armen en in hun nek. En waarschijnlijk ook op hun schouders. Maar dat kon je niet zien door die verschillende lagen mouwloze vestjes die ze boven elkaar aanhadden. En welke hen ook een breedgeschouderd aanzien gaf. En hen er onterecht indrukwekkend en gevaarlijk deed uitzien. Allemaal visueel bedrog!

Fonnefeesten 2009 IIISamen met hun vrouwelijk gezelschap verplaatsten ze zich recht richting toog. Je had toch niks anders verwacht?! Enkele minuten later stonden ze daar allemaal, hun grieten inclusief, met een glas schuimend bier in de hand. Of één in elke hand. Afhankelijk van hoe warm ze het hadden of hoe dorstig ze waren, veronderstel ik.

Een uur later stonden die daar nog steeds. Nu allicht niet meer van de dorst, maar van de goesting, met een verse pint in de hand. Of één in elke hand. Om in evenwicht te blijven, vermoed ik. De grieten stonden met elkaar te praten en gluurden in elkaars boezem. Alhoewel ik van dat laatste niet geheel zeker ben. Mogelijks speelt mijn fantasie me hier parten. Knipogen

Weer een uur later zag je nog steeds hetzelfde tafereel. Alleen was de schikking wat veranderd. En er was er al één die wat heen en weer waggelde, en enkele anderen stonden niet meer recht, maar hingen nu letterlijk aan de toog. Eén deugniet had één van zijn zware pollen onder het korte rokje van allicht zijn partner, gestoken en je zag hem duidelijk onder de dunne stof haar billen kneden. "Ze kunnen er maar deugd van hebben" denk ik steeds bij zulk een taferelen. Knipogen

Nog een uur later zag ik wel nog hun volle en halfvolle glazen op de toog staan, maar niet meer de personen aan wie deze toebehoorden. Niet omdat die individuën weg waren! Neen die waren daar nog! Maar lagen nu onderaan de toog. Of waren even weg, allicht om te gaan pissen of kotsen. In één of ander tuintje of  brievenbus! Want gebruik maken van één van de talloze, nochtans 'gratis' ter beschikking staande urinoirs, zien zulke kerels als iets voor mietjes!

Fonnefeesten 2009 (zangeres)Hun vrouwelijk gezelschap lag nog niet plat. Dat zal pas voor de volgende dag geweest zijn. Denk ik, want hun kerels zullen allicht bij thuiskomst niet meer in staat zijn geweest om nog iets te presteren in bed. Of op een andere locatie. Die meiden stonden daar ook nog met een pint in de hand, maar die was slechts half leeg. En waarschijnlijk nog steeds dezelfde als aan het begin van de avond, zo vermoed ik. Want alle schuim was er af en de glasrand zat vol lippenstift. Van aan dat drankje te nippen uiteraard!

Mensen, wat waren twee derden van hen mooie wijven! Misschien moet ik mij in het vervolg ook maar eens in mijn oude motorvest en mouwloos jeansvestje uitdossen. En met een lint rond mijn hoofd en wat stempels op mijn armen en in mijn nek, zal ik er dan vast ook 'ruig' uitzien. En vallen die meisjes niet voor mij, dan mogelijks wel voor mijn racemachine. Desnoods kan ik deze nog 'gebruiken' om dit, zij het dan letterlijk, te bewerkstelligen. ;-) Maar als ik ook mijn mondorgel in 't zicht hou is dat allicht niet nodig. Omdat er dan mogelijks wordt gedacht dat ik een muzikant ben. Waardoor de dames als groupies aan mijn voeten komen liggen! Knipogen

Wat ik jullie ook niet wens te onthouden, is de voor mij meest opmerkelijke tekstpassage, gezongen door de zanger van één van die groepjes die hun opwachting maakten op het Fonnepodium. Hij zong het in het Engels, maar vrij vertaald naar het Nederlands klonk het ongeveer als volgt: "Als ik 's ochtends wakker wordt, grijp ik naar een biertje. Wat de toekomst brengt, dat weet ik niet, maar van één ding ben ik zeker: er is altijd bier!"

Wat moet dat een geruststelling zijn geweest voor de zuipschuiten onder het daar toen aanwezige publiek! Uiteraard in de veronderstelling dat die kerel gelijk heeft. Tot het tegendeel bewezen is geef ik de man evenwel graag het voordeel van de twijfel! Lachen

VuurwerkOp de laatste feestavond was er traditioneel 10 minuutjes vuurwerk. Mooi, en dat lieten de vele honderden, wellicht duizenden, mensen die opeengepakt deze attractie, aan de boorden van de Durme aanschouwden, ook horen. Met 'ah's', 'oh's' en handengeklap na afloop. Het moment ook waarop iedereen dringend elders heen wou. En de kant waar de massa naar toe wou was niet de mijne. Dus begaf ik mij tegenstroom die mensenzee in. En omdat de mensen dan ruimte scheppen voor mij, waardoor het lijkt alsof de menigte splijt, voel ik me op zo een moment Mozes die het volk van Israël door de Rietzee leidt. Want er zijn inderdaad steeds een aantal slimmeriken die me in het kielzog volgen. Lachen

Mijn afsluiter van de feesten was 'The Pimps of Dazzle', een negenkoppig groove- en musicicollectief met roots uit de jazz, funk, pop, r&b, soul... Die energiek het publiek opzweepten met een muzikale mix van humor, groove en seksualiteit! Voor wie het optreden niet zag: twee schone meiden, aan wiens voeten ik mij vlak voor het podium ophield, namen het grootste deel van de zang voor zich. Een formidabel slot voor mijn 10-daagse!

Commentaren

ver.. een vermakelijk schrijfsel Rudi. Met zeer pijnlijke schrijnende tussen de regels door informatie.
Kanjer!

Gepost door: yvette | 11-08-09

Rudi
Muziek, mooie meiden, de ganse sfeer, het 'high' gevoel, je even Mozes wanen: kortom, je hebt je daar duidelijk geamuseerd en ik ben er alleen maar blij om. Je hebt het overigens prachtig verwoord. Maar zo kennen we je ook he.

Gepost door: Stefanie | 11-08-09

zo te lezen.. heb je op alle fronten genoten...behalve dan weer die ellende met die ontoegankelijke wc's...stom toch dat men dáár niet eens wat op kan verzinnen...en inderdaad dan niet zo onpraktisch met 'van te voren aanvragen'...pfff hoe kan dat bij zoiets??
Heb door je verhaal een beetje meegenoten van de Lokerse feesten! :-)))
Groetjesssssssssss!

Gepost door: mizzD | 11-08-09

Ja je komt zo wat tegen hé...lang de baane...prettige week gewenst Rudi.
Groetjes Natalie

Gepost door: natalie | 11-08-09

Mozes, k zie het zo voor m'n ogen

blij dat je genoten hebt van de feesten ondanks de ongemakken
mssh moet je de organisatie enkele tips geven om het gemakkelijker te maken voor andersvaliden
die beseffen mssh niet echt wat er allemaal komt bij kijken en zouden waarschijnlijk heel blij zijn met jou info

en nu aftellen naar volgend jaar

slaapwel Rudi

Gepost door: fotorantje | 11-08-09

Goede avond Rudy de lokerse feesten zijn voorbij en voor de muziek was er voor ieder wat wils en dat vind ik wel tof.de Smple Minds,Ultravox,Novastar,de pre historie,die waren voor mij de max,op naar de lokerse feesten 2010

Gepost door: dolfijntje1 | 11-08-09

Toch wel een beetje schandalig wat een mens in een rolstoel moet doen om een plasje te kunnen doen..

Toch een fijne vrijdag gewenst Rudi

Gepost door: pcuser1961 | 12-08-09

Dag Rudi Die hindernissen waren voor jou blijkbaar toch beperkt want ik kan alleen concluderen dat je je geamuseerd hebt...behalve dan met die platte batterijen.
Jij ergert je aan zo weinig dingen en ik kan daar alleen maar naar opkijken.
Vele mindervaliden gaan op zo'n feesten hun handicap wat uitbuiten om zo een mooiere plaats te hebben of andere dingen gedaan te krijgen.
Maar jij leeft als ieder ander en dat bewonder ik zo enorm in je!
Je bent een doorgoede man Rudi en dat wou ik hier ook wel eens schrijven!

Fijne WOENSdag gewenst!
Lieve groetjes

Gepost door: Veerle | 12-08-09

Hoi Rudi,

ik bewonder je voor je doorzettingsvermogen. Velen zouden in jouw plaats inderdaad thuis blijven, maar jij gaat gewoon genieten ondanks je beperkingen, en je hebt genoten lees ik zo
hé en een engel ben ik nog niet hoor, eerder een bengel haha
groetjes Sabine

Gepost door: Sabine | 12-08-09

Goedemorgen mooie liedjes mogen voor mij altijd blijven duren...

Gepost door: Zon-nebloem | 12-08-09

OT
merciekes voor de grozetjes hé :-D

prettige woensdag Rudi

Gepost door: fotorantje | 12-08-09

Rudi, Heel leuk om te lezen hoe jij je Lokerse feesten hebt beleefd, met meevallers en tegenvallers. Ik ben in jaren niet meer of zo'n festival geweest, maar als ik dit zo lees, dan waren wij in onzen tijd toch brave gastjes.
Ik vond het een prachtig verslag.
Groeten !

Gepost door: Piet | 12-08-09

Hallo Rudi, ik heb enorm genoten met je verslag over je festival bezoek!
Je hebt weer eens goed op de tegenvallers gedrukt, die minder valide mensen daar tegen komen. Alhoewel jij het altijd wel humoristisch voorsteld is het toch een vervelende kwestie.
Het is alsof ze gewoon regels hebben om te laten zien dat ze er iets aan doen maar ze niet bruikbaar zijn. Het bordje "toegankelijk voor mindervaliden" hangt er en dat is alles!
Er zijn wel altijd goede zielen die een handje willen toesteken maar ge moet ze er uit halen.
Groetjes Rudi en tot volgende postje?

Gepost door: emmy | 12-08-09

Het toiletverhaal snap ik langs geen kanten, handig als je zoiets van tevoren moet "bespreken" hm hm hm. 'k Vind het trouwens wel knap van je dat je naar zo'n dingen nog blijft gaan, heel wat mensen zouden 't immers opgeven. Gelukkig was 't voor jou echt feest zo te lezen.

Gepost door: Chris, Laika en Chesko | 12-08-09

Hoi Rudi, tijdens het optreden van The Vipers heb ik gemerkt dat je je regelmatig moest verplaatsen omdat er lange mannen voor je kwamen staan. Ik wou er nog wat tegen zeggen maar twijfelde of jij dat wel wou. Blij dat je toch genoten hebt.
Tot nog eens
Annette

Gepost door: kokkien | 12-08-09

... en wat ik lees is dat je genoten hebt . .. en tussen de regeltjes door leer je ons om even na te denken ...

Gepost door: merel | 12-08-09

hallo Rudi een prachtig verslag van je doortocht tijdens de Lokesre feestweek :-)
die zullen hun eigen programmaboekje nie gelezen hebben die medewerkers op de fonnefeesten zeker :-)
kan het geloven dat je genoten hebt van het uitzicht op de dames tijdens het optreden, je hebt gelijk hoor, je hebt er je ogen voor hé :-)
rustige avond nog verder
groetjes

Gepost door: Borriquito | 12-08-09

weer... een supergeestig verslag,ja op zo'n dingen loopt van alle soorten volk rond hé...
en dat is iets wat ik ook graag doe, observeren....
enne,die tekstpassage...
doet mij denken aan onslow,
dit typetje uit "schone schijn"die ook onlosmakelijk verbonden is met zijn blikje bier,schitterende tekst ook,toen hij op een keer zonder bier zat en tegen daisy zei"my life is a mess !i am completly surounded by NO BEER".....
den duts....
grtjs...

Gepost door: guusje | 12-08-09

Rudi, Jou prachtig verslag zal bij veel mensen de ogen openen dat andersvaliden op zo'n spektakels geconfronteerd worden met problemen die valide mensen niet ondervinden en er dan ook niet bij stilstaan.
Jij brengt het snedig en toch grappig onder woorden . Maar het blijft hangen. Ik ben er zeker van dat allen die hier komen lezen zo'n massa- spektakels met andere ogen zullen bekijken.
Je bent gevoelig maar erg realistisch en overal kun je nog de humor inzien zonder verbitterd te klinken.

Gepost door: magda | 12-08-09

Dag Rudi, Ik vind het heerlijk om op mijn manier je mee te nemen door het bos, over de heide, en je met Lara het water in te laten gaan.
Zo ben jij er altijd en beetje bij!
Slaapwel! Dat wenste je mij wel errug vroeg vandaag!

Gepost door: ank | 12-08-09

lokerse feesten eens een ander soort verslag over de lokerse feesten... heel geestig gebracht! en duidelijk dat je genoten hebt... mss es bezorgen aan de organisatoren?! wie weet kunnen ze er wat mee voor de volgende keer?!

Gepost door: tricky | 13-08-09

Ik kom je een fijne donderdag wensen

Gepost door: Yolanda | 13-08-09

goeie morgen Rudi ziet er maar beroerd uit deze morgen, we gaan een regendag tegemoet denk ik
we maken er maar het beste van hé
fijne donderdag Rudi
groetejs

Gepost door: Borriquito | 13-08-09

Rudi, Een prachtig schrijfsel van je Rudi.
Je komt toch wat tegen hé,fijn dat je U daar hebt geamuseerd hebt.
Nog een prettige donderdag.

Groetjes.

Gepost door: Swiepke, | 13-08-09

prettige regendonderdag!

vandaag is het druppeltjes tellen
en voor mij straks naar de kiné

jij een gezelschapsspelletje met de zonen of doen ze dat niet

Gepost door: fotorantje | 13-08-09

Rudi Hier heeft het de hel voormiddag water gegoten en nu schijnt de zon, ik wens je nog een heel mooie namiddag toe.
Groetjes

Gepost door: Jeske | 13-08-09

hihi ja sorry hoor, maar ik moet echt grijnzen met je verhaal over dat plassen :D Wat goed dat je daarom niet thuis blijft zeg! Uiteindelijk zorg jij ervoor dat de organisatoren inzien dat wel degelijk eens wat meer mogen denken aan mensen in een rolstoel he! Mijn gegrijns is voor 't feit dat je nogal wat mensen doen werken hebt opdat jij je plas kan doen, hihi :D
Jammer dat onze bestelwagen niet uitgerust is met zo een systeem zoals op de foto, want we verkopen onze camionette (een Citroen Jumper) maar die heeft natuurlijk niet zo een tilsysteem he.. :s

Gepost door: Blah | 13-08-09

het is een héél epistel rudi wat je neer hebt zitten pennen:-)
ik heb een paar stukjes overgeslagen moet ik je bekennen want ik kan toch niet alles onthouden,
wat bij mij is blijven hangen is dat er op happenings meer faciliteiten ( ik schreef tieten, dat zou jij ook wel willen zeker :-)) moeten zijn, en dat er nog weinig rekening met rolstoelgebruikers wordt gehouden, jammerlijk is dat hé.

groetjes en geniet van de dag hé man

Gepost door: klaproos | 13-08-09

Trein Je schrijft als een trein en ik zit in een wagon en geniet ervan...
Je schrijft echt meeslepend en daar hou ik van.

Ik kwam lang niet langs omdat ik eerst een hartoperatie had en nadien op reis was en dus niet omdat ik je niet graag lees: integendeel.


Bedankt voor je bezoekjes: ze doen me goed!

Gepost door: inge | 13-08-09

Fijne vrijdag gewenst Rudi

Hopelijk nog eens een zonnige dag hé

Gepost door: pcuser1961 | 14-08-09

ja jouw leven is helemaal niet simpel hé
wat voor ons dagdagelijkse dingen zijn is voor jouw een hele karwei
pfffffffffffff
vreselijk
chapeau voor jou hoor
fijn weekend!

Gepost door: callemie | 14-08-09

goeie morgen Rudi wat een mooie morgen vandaag, het zonnetje is al aanwezig
een dag om van te genieten !!
fijne vrijdag Rudi
groetejs

Gepost door: Borriquito | 14-08-09

wree wijs!!!!! en plezant. Ikzelf trek ook graag mijn plan en feest graag, je reportage is aantstekelijk en zal hopelijk nog veel rolstoelers naar allerhande feesten sturen. Dan zullen er ook minder rode kruisers uit de lucht vallen als er eentje van ons dringend moet.
Nog een heel prettige zomer.

Gepost door: dammy | 14-08-09

schaars geklede damens En nu maar voor jou hopen, Rudi, dat het nog een hele lange zomer mag blijven

Gepost door: tons | 14-08-09

ik met plezier weer een stukje van je leven gelezen je krijgt van mij veel respect hoor

Gepost door: daemske | 14-08-09

Goede avond Rudy een fijn zonnig verlengd weekend kom ik je toewensen Rudy.liefs dolfijntje

Gepost door: dolfijntje1 | 14-08-09

bedankt om langs te komen Rudi
er is hier heel wat "leesvoer" en kom wel nu en dan lezen
grt Manu

Gepost door: manu | 14-08-09

Hey Rudi. Ik wens je nog een fijn weekend.

Gepost door: Martin | 15-08-09

GOEIE AVOND RUDI... DA WAS EEN HEEL PAK OM TE LEZEN HOOR...MAAR IK DENK DA JE U TOCH WEL GEAMUSEERD HEBT OP JE EIGEN MANIER...JE KOMT TOCH ALTIJD IEMAND TEGEN...EN VAN DIE BEHULPZAME VOOR DE TOILETTEN, MOEST IK DAAR GESTAAN HEBBEN K'ZOU TOCH EVEN GELOERD HEBBEN HOOR (haha) IK KAN HET WEL GELOVEN OP ZO'N FEESTEN DA JE T'EEN EN T'ANDER ZIET EN JE MOET ALTIJD JE OGEN DE KOST GEVEN HE RUDI. IK WENS JE NOG EEN FIJNE AVOND.

LIEVE GRTJS. VAN ANNY

Gepost door: anny | 17-08-09

Het gaat vandaag weer warm worden Rudi en morgen nog heter..Tot 33 graden..Beetje te warm voor ons Belgenlandje niet ??

Fijne woensdag

Gepost door: pcuser1961 | 19-08-09

De commentaren zijn gesloten.