22-04-09

Prestatiedruk en zelfdoding bij kinderen

 
Desperate boy - 001D
e kwaliteit van ons onderwijssysteem is één van de beste in Europa, zelfs van de wereld, zo wordt her en der beweerd. En ik wil dat best geloven. Toch maak ik mij de bedenking of de lat niet te hoog wordt gelegd. Is de prijs die dient betaald te worden voor dat al dan niet vermeend en in noodzakelijkheid betwistbaar onderwijsniveau, niet te hoog?

Want als je vaststelt hoeveel jongeren er bij ons kampen met psychische problemen, en je, om de oorzaak daarvan te achterhalen even dieper spit dan het oppervlakkige, dan kom je tot de vaststelling dat een laag zelfbeeld er vaak de grondslag van is.

Verbaast kan men niet zijn bij het constateren hiervan. Heden ten dage wordt ieder westers kind, vanaf een steeds jongere leeftijd, onder druk gezet om goed te presteren. Zowel thuis, als op school, alsook in de sportclub of bij een andere vrijetijdsbesteding.

Vaak stel ik mij de vraag of al die ouders, al die onderwijzers, al die trainers, ooit stilstaan bij de essentie van hetgeen ze doen of willen gedaan krijgen. Een kind kennis bijbrengen, Girl pills (klein)technische en praktische vaardigheden aanleren. En waar het de sport betreft, zou dit in de eerste plaats een uitlaatklep moeten zijn voor de fysieke energie die een kind in de klas of thuis niet kwijt raakt. Om afwisseling en ontspanning moet dit draaien. Gezond amusement, zowel op fysisch als op psychisch vlak. Roepen, schreeuwen, onder druk zetten en vernederen is dus uit den boze, doch wordt schijnbaar door de op resultaat toegespitste goegemeente probleemloos aanvaard.

Beseffen al die mensen dan niet dat elk kind anders is, elkeen andere talenten heeft. En dat die jonge mensen niet altijd zin hebben en er doorgaans niet de noodzaak van inzien om steeds te presteren naar best vermogen, voortdurend het uiterste te halen uit hun mogelijkheden. Herkennen die volwassenen dergelijke gevoelens niet uit hun eigen leven? Of zijn ze allen dom?

Sommige kinderen lopen flink in het gareel. Zijn strebers, willen steeds de beste en de eerste zijn. Slechts enkelen hebben daar voldoende talent voor, krijgen de kans om dat te bewijzen en hebben daarenboven voldoende geluk om te slagen in hun opzet. De rest valt uit de boot. Niet zelden gefrustreerd en gedesillusioneerd. En zij die beperktere mogelijkheden hebben kunnen het zelfs helemaal vergeten!

Daar komt nog bij dat het zogezegd falen van het kind, ook de ouder triest stemt. Niet zelden omdat ma of pa hun eigen gemiste kansen zo graag hadden zien waargemaakt door hun nakomelingen. Dat heeft tot gevolg dat het kind zich helemaal beroerd voelt. Wat in extreme gevallen zelfs leidt tot (een poging tot) zelfdoding.

Teen - pills (klein)Zelfdoding door kinderen en jongeren. Het is iets dat niet zou mogen voorkomen in onze maatschappij! En toch komt het vaker voor dan men voor mogelijk houdt. Bij tieners en tot 25-jarigen is suïcide immers de op één na belangrijkste doodsoorzaak.

En met ouder worden betert het er niet op. Integendeel! In de leeftijdscategorie van 25 tot 50 jaar blijft zelfdoding zelfs pertinent in de top 2 staan van doodsoorzaken! Bij mannen tussen de 25 en de 49 jaar is het sterfteoorzaak nummer 1. Bij vrouwen is dat het geval voor de leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar. België heeft, na Finland, het hoogste percentage zelfdodingen van Europa. Preventiecentra becijferden dat vermoedelijk één op de tien Vlaamse tieners zichzelf pijn doet of een poging tot zelfdoding onderneemt.

Minder egocentrisme, meer aandacht voor elkaar, minder na-ijver en prestatiedrang, zou mijns inziens die cijfers behoorlijk kunnen naar beneden brengen. Maar ik geef onomwonden toe dat ik op dat vlak mogelijks te naïef ben door te geloven dat zulk een leefgemeenschap ooit te realiseren valt. Nochtans is het die hedendaagse ingewikkelde, op prestatie en succes gerichte samenleving die veel van dit leed veroorzaakt.

Naar onze kinderen toe dient men zich de vraag te stellen wat prioritair is. Prestatiezucht, overdreven ernst en ijveren naar succes. Of een kind gewoon een kind te laten zijn en het speels, guitig en onbezorgd aan zijn eigen tempo te laten uitgroeien tot een mooi en tevreden mens? Ik kies voluit voor het laatste!

Commentaren

Rudi Een goede avond gewenst , en ik lees hier over poging tot zelfdoding , en over die leeftijd en dat het meeste kinderen zijn , dat is niet waar ik praat hier dan nu over zelfmoord , en ik ken er van 50 jaar en zelfs van 60 jaar en ouder , die zelfmoord gedaan hebben bewust of onbewust dat laat ik zo , maar ik kende iemand die 55 jaar was , en hij hoorde dat hij ongeneselijk ziek was , wel die hing zich op zijn zolder op , en over die percenten dat is ook maar om zo te laten , de statistieken hebben uitgewezen dat er in België , om de 7 uur iemand zelfmoord pleegt en daar is geen leeftijd aan verbonden.
de groetjes van gentiel

Gepost door: uiltje5 | 22-04-09

*** Het is idd een gekke maatschappij waarin we leven.Ik denk ook dat sommige ouders ,die hun eigen dromen niet hebben kunnen waarmaken, nu die droom willen opzadelen op de kinderen,die misschien iets heel anders in gedachten hadden, met alle gevolgen vandien..Dat snappen veel ouders niet hé..
Blij dat U een heel andere opvatting heeft..

Fijne donderdag
Groetjes

Gepost door: illness | 23-04-09

Volledig met je eens Rudi!
groetjes,
Elmar

Gepost door: Elmar | 23-04-09

Goedemorgen, Is dit niet een probleem dat vroeger ook al bestond, ik ken indertijd ook al mensen die uit het raam van de school sprongen daarvoor, ik geef toe dat het misschien wel erger is dan vroeger. Ik ben ook zoals u, laat de kinderen genieten, ze moeten zelf aan hun toekomst willen werken, zonder die druk, maar hulp mag...

Gepost door: Zon-nebloem | 23-04-09

Goede morgen Rudi De kinderen van vandaag krijgen de kans niet meer om echt kind te zijn, ze zijn al heel snel kleine volwassenen. Steeds maar presteren en presteren, maar wel met alle gevolgen vandien.

Groetjes Etje

Gepost door: Etje | 23-04-09

goeie morgen Rudi dat laag zelfbeeld en het prestatiegericht zijn bij de kinderen komt dikwijls door de ouders denk ik
hun kinderen mogen niet onder doen voor die van de buren en kennissen en worden steeds maar 'gepusht' om te beste te zijn en overal in uit te blinken
enfin da's mijn mening hé :-)
fijne donderdag en het belooft weer een stralende dag te worden
groetjes

Gepost door: Borriquito | 23-04-09

Ik ben het hier volledig mee eens Rudi. En het ligt volgens mij aan alles en iedereen. Gans de maatschappij in de breedste zin v.h. woord is daar schuldig aan. Onderwijs, sportklubs, ouders, reklame, bedrijfswereld, TV, ... alles en iedereen. Om maar één voorbeeld te noemen: cosmetica voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat in de VS 43 procent van de zes- tot negenjarige al lipstick of gloss gebruikt.
Ik vrees dat één en ander niet meer terug te draaien is.

Gepost door: Geert | 23-04-09

Dit sluit eigenlijk een beetje aan bij wat ik net gisterenavond heb gepost. ik ben het helemaal, voor honderd procent, met je eens. Er wringt iets in onsze maatschappij, maar ieder van ons is er een deel van en we draaien dus mee.

Gepost door: Leen | 23-04-09

Ik schrik van de cijfers die ik hier lees. Het is om stil van de worden...
Maar de prestatiedruk op kinderen wordt steeds groter, ze krijgen inderdaad soms de kans niet meer om gewoon kind te zijn. Geef mij maar een gelukkig kind, vrij van alle druk op welk vlak dan ook. En bovendien, als je kind gelukkig is, ben je als ouder ook gelukkig !

Groetjes !

Gepost door: Mamapippa | 23-04-09

prestatiedruk hoi Rudi,
inderdaad, de druk om te presteren ligt ongeloofelijk hoog. Jammer genoeg zit het ingebakken in onze maatschappij. Je kan er niet omheen, je moet dit en je moet dat. Soms eens weggaan van de ratrace kan helpen, maar eens je dan terug bent vlieg je er toch weer in.
Kinderen zouden veel meer tijd moeten hebben om te spelen, Robin is in de vakantie enkel thuis om te eten, te drinken en te slapen, voor de rest zit ie van 's morgens tot 's avonds buiten met zijn vriendjes. Hopelijk helpt het hem in het latere leven om gelukkig te zijn met de kleine dingen...
groetjes

Gepost door: zaza | 23-04-09

Ik denk niet dat ouders hun kind willen zien verwezenlijken hetgeen ze zelf niet hebben kunnen verwezenlijken . Die bestaan wel, maar is een klein percentage . Anders zou het merendeel zichzelf als mislukkeling aanschouwen .
De ouders willen het beste voor hun kind, de beste toekomst mogelijk .
Vanuit hun standpunt en niet die van hun kind .
Verkeerde start waarschijnlijk .

Voor het kind zelf, is dit deels hetgeen je anhaalt .
Selectie ligt hoog bij ons schijnbaar .
Maar die dat het aankunnen, worden geisoleerd doordat ze een minderheid zijn .
Zowel het niet slagen als het slagen geeft frustraties van niet erkenning .
En vanuit jouw postje, zie ik meer een gebrek aan de persoonlijke erkenning die voor problemen zorgen .
De negatieve reacties noodzaken mogelijk het drievoudige aan positieve om zich goed te voelen.

Gepost door: Siberx | 23-04-09

Hoi Rudi, Ik ben t volledig met je eens. De lat wordt steeds hoger gelegd. Vroeger gingen de meesten nog werken na t middelbaar of zelfs vroeger. Maar nu gaat iedereen verder studeren, en dat willen ze volgens mij terug gaan beperken, vandaar de steeds hogere verwachtingen.
Wat ik echt verkeerd vind, is dat alle jongeren tot 18 naar school MOETEN. Hoeveel zitten er volledig met tegenzin in school en zouen liever gaan werken? Laat ze dat toch in hemelsnaam doen, ipv tot ergernis van leerkrachten en medeleerlingen in de klas te zitten.
Goeie nacht!

Gepost door: Ri@ | 23-04-09

goeie morgen Rudi ja hé een prachtig begin van deze vrijdag
het zonnetje is al volop van de partij
geniet van de zonnestralen !
fijne vrijdag
groetjes

Gepost door: Borriquito | 24-04-09

De prestatiedruk ligt al jarenlang te hoog waardoor steeds meer mensen én vooral kinderen zich slechter in hun vel gaan voelen. Langs de andere kant denk ik ook dat de vele "nieuwe" dingen het voor een kind niet makkelijk maken. Ze worden maar al te vaak gepest omdat ze de laatste nieuwe gsm, playstation, mp3speler etc niet hebben :-(

Gepost door: Chris, Laika en Chesko | 24-04-09

voor sommigen ouders ligt de lat nooit hoog genoeg.. ik heb daar nooit aan meegedaan.. ieder kind leert en presteert op zijn ritme.. nog vorig jaar is er op Ellen haar school iemand door zelfdoding om het leven gekomen. Hij is door het raam gesprongen. Dat de anderer leerlingen begeleiding kregen na dit hoef ik niet te vertellen zeker..

Gepost door: Annick | 24-04-09

Goede avond Rudy ik kom je een fijne avond wensen en een fijn weekend groetjes dolfijntje

Gepost door: dolfijntje1 | 24-04-09

Rudi Een goed weekend gewenst , en geniet van de zon nu ze nog schijnt , want er gaat verandering komen het gaat meer wisselvallig worden , met bewolking en af en toe een bui , de zon zal zich af en toe ook nog eens laten zien.
de groetjes van gentiel

Gepost door: uiltje5 | 24-04-09

Rudi, Onze maatschappij maakt het bijna onmogelijk om als individu te doen wat je zelf graag zou willen.Je moet in het stramien mee want anders val je uit de boot,Het wordt ook al vlug moeilijk om nog aanvaard te blijven. Ik denk bv aan mijn buurvrouw die zich er over beklaagt dat ze het zò druk heeft om met haar twee kinderen rond te rijden van hockey,naar ballet ,naar de tennis enz. ...die kinderen kunnen nooit eens "vrij " spelen. Daar heeft een kind ook nood aan .Gewoon spelen met vriendjes en de fantasie de vrije loop laten. Maar dat is precies niet meer toegelaten in onze prestatie maatschappij. Als er dan zelfdodingen gebeuren is de maagtschappij verwonderd. In mijn carrière heb ik meerdere zelfdodingen van jonge pubers meegemaakt . Zij hadden een erg laag zelfbeeld van zichzelf en dachten dat ze in de maaschappij toch niks waar zouden zijn! Vreselijk om als ouder zoiets mee te maken.

Gepost door: magda | 25-04-09

Je zegt hier vele waarheden maar weet dat ook voor opvoeders en leerkrachten de lat te hoog wordt gelegd en zij het meer dan vaak NIET eens zijn met wat er gaande is....met wat hen is opgelegd.
De wereld van de kinderen weerspiegelt deze van onze samenleving waar ook alles wat té is.Teveel werken tijdens de uren en geen middagpauze meer hebben om maar een voorbeeld te geven...

Gepost door: inge | 25-04-09

rudi...goede avond leerkrachten hebben het niet meer gemakkelijk !
Kijken ze boos naar een leerling, dan dagen de ouders op ! Te is te....op alle gebied...vroeger kregen we lappen en dat hoort ook niet . Kinderen hebben steun van thuis nodig en dat is de basis voor alles...gans het leven !!!! Fijne groetjes :-))pepino

Gepost door: pepino | 25-04-09

RUDI GOEDE AVOND
HET WORDT
ER NIET GEMAKKELIJKER OP
GELUKKIG HEBBEN
WIJ IN VLAANDEREN
EEN GOEDE
MINISTER VAN ONDERWIJS
DIE AL VEEL
VERBETERD HEEFT
EN HOPELIJK
KAN DIE
BLIJVEN
GROETJES
MICKEY

Gepost door: MICKEY | 25-04-09

Hey Rudi :-) Maak er een fijn weekend van.

Liefs :-)

Gepost door: Rosita | 25-04-09

tja evolutie selectie proces

Gepost door: kleinne darwineke | 10-10-09

ja schokkend echt maar iek denkke dat ouders
willen dat ze eeen beter leven krijgen dan hun
daarom ze meer zeggen vooruit beter leren
kom op je kun hiet wel , daaag lieve mens

Gepost door: de hond met krullen | 06-11-09

Hey Rudy, k wou graag eens reageren op je blog, maar iedereen was me al voor, haha, ik kan het alleen maar beamen dat je volledig gelijk hebt! Ik heb mijn kids redelijk vrij op gevoed, zonder dwang voor schoolpunten of sportrichting. Nu zijn ze 25 en 23 en weet je wat??? Mijn dochter zegt dat nu dat zij strenger gaat zijn moest zij ooit kinderen krijgen! Raar he, nu wil ikhet eens beter doen dan mijn ouders, (in mijn ogen dan) en nu vindt dochterlief dat ik best wat strenger had mogen zijn , haha, averechtse wereld!

Gepost door: christa | 13-06-10

maandag 10 juni mijn dochter van 11 jaar door zelfdoding overleden pfffffffffff. wat nu?

Gepost door: aheijnekamp | 15-06-13

De commentaren zijn gesloten.