03-12-08

Internationale Dag voor Mensen met een Handicap

Vandaag worden personen met een handicap in de spotlight gezet. Of in het zonnetje! Je mag kiezen. Maar zorg er wel voor dat ze niet verbranden of een zonneslag krijgen!

Dag van mensen met een handicap xxxxxx

Dit jaar is het thema van deze dag, de conventie van de rechten van mensen met een handicap: 'waardigheid en rechtvaardigheid voor ons allen'. Het kan inderdaad geenszins kwaad nog eens te hameren op dit onderwerp. Personen met een fysieke of mentale beperking worden immers al te vaak laaghartig en onbillijk bejegend. Waarom? Allicht omdat ze niet voldoen aan het ideaalbeeld, of er te veel van afwijken, en derhalve niet als volwaardig worden aanzien. En zelf kunnen zij veelal weinig aan deze toestand veranderen, omdat mensen met een beperking dikwijls niet in staat zijn te ageren, of dit niet durven, omwille van hun afhankelijkheid van derden. Die ze liefst welgezind houden. Ten koste van zichzelf en hun geestelijk gemoed.

De commentaren zijn gesloten.