25-10-08

Beslis ik zelf?

Neen, ik beslis helemaal niet zelf! De winter- en zomertijd bijvoorbeeld. Daar beslis is niet zelf over, alhoewel dat foefelen met de tijd wel een weerslag kan hebben op mijn gezondheid! Of dat systeem effectief nut heeft, door tot een energiereductie te leiden, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Dat uur van omschakelen zit me dwars. Waarom doen ze dat niet overdag? Vooral bij het omschakelen naar de wintertijd zou dat voordeel bieden. Als je dan bijvoorbeeld naar de zwemkom gaat, dan kan je, voor hetzelfde geld, één uur langer zwemmen. Of in de bowling, twee uur voor de prijs van één! En ze zouden niet met foefjes moeten afkomen. Van twee tot drie, is van twee tot drie! Dus de eerste keer dat het drie uur is , wordt de klok teruggedraaid en kan je opnieuw beginnen!  Lachen

Wintertijd

Maar neen, ze regelen dat 's nachts. Met als argument dat je dan een uurtje langer kan slapen. Maar wat het je daar in Gods naam aan, als je in het midden van de nacht moet opstaan om die godverdomse klok een uur terug te draaien?!  Knipogen

Zoals je uiteraard reeds lang begrepen hebt, was ik hierboven alweer even aan het raaskallen. Ook een handicap? Het congres van gisteren ging over het 'zelf beslissen' van mensen met een fysieke of mentale beperking, of door hun voogd, als die personen hun beperking dusdanig is dat ze niet zelf in staat zijn om keuzes te maken.

Bij aankomst op de locatie van het congres kreeg elke congresganger een stukje touw. Een symbool om aan te duiden dat elkeen het touw in eigen handen heeft. Dat iedereen over, wat haar of hem aanbelangt, zelf kan beslissen! Of zou moeten kunnen beslissen, want in de praktijk wordt hen (en daar hoor ikzelf ook bij) vaak deze mogelijkheid helemaal niet gegund!  Wenkbrouw ophalen

Ik beslis zelf

Al die stukjes touw werden aan elkaar geregen. Als teken dat we allen samen 'aan hetzelfde zeel trekken'! Door al die stukjes touw, die de verwachtingen en verlangens van elk aanwezig individu symboliseren, te bundelen, komen we tot één kluwen vol kracht en energie, waarmee we als groep samen iets kunnen doen ter verbetering van onze situatie!

Het was een boeiend, waardevol congres, waarbij op het einde een manifest werd opgesteld, dat inhoudelijk de kern van de namiddag bevat. Naderhand verplaatste het merendeel der congresgangers zich, in groep, vanaf de locatie waar het congres plaatsvond (de Botanique) naar de, zowat 300 meter verder geleden kantoren van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, voorheen gekend als het 'Vlaams Fonds'), in de Sterrenkundelaan. Onderweg werd de uit onze stukjes samengestelde bol touw, over het traject afgerold. Alweer als symbool dat de lijn wordt gelegd, de informatie wordt overgedragen, van hen die noden hebben, aan zij die daar iets aan kunnen doen. Verwachtingen naar verandering worden via aan elkaar gebonden kracht en energie overgebracht.

Actie 2008-10-24

Op het adres van het VAPH werden we allen samen 'binnen' ontvangen, door de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap, dat beleidsadvies verstrekt aan de minister. Wat het voor ons waardevol maakte het opgestelde manifest te overhandigen aan de heer Laurent Bursens, die ook gretig het uiteinde van het touw in handen nam en ons stellig verzekerde dat hij, samen met ons, en van dezelfde kant, aan het touw zal trekken!

Om tot verandering te komen, is het belangrijk dat de buitenwereld weet krijgt van de verwachtingen die personen met een handicap hebben. Met het congres 'Ik beslis zelf', het manifest en de symbolische actie, is mijns inziens een eerste stap gezet in die richting!  Lachen

Als je de stem van congresgangers Nele, Tony en mezelf eens wenst te horen, klik dan hier met je muisaanwijzer. En voor een verslagje over het congres, klik je op dit woord.

De commentaren zijn gesloten.