08-10-08

Liegebeesten

Er wordt wat afgelogen in deze wereld. Let op, een leugentje om bestwil moet misschien wel kunnen. Bijvoorbeeld om te vermijden dat iemand zich gekwetst voelt. Maar, naar mijn ervaring, wordt de grens tussen het jokken in ieders belang, wat dus eventueel toelaatbaar is, en het liegen uit puur eigenbelang, wat vanzelfsprekend uit den boze is, maar al te dikwijls lafhartig verschoven! Wenkbrouw ophalen

Liegebeest

klik op de foto voor info

Ter illustratie een voorbeeld:

Tot op heden ben ik er nog niet in geslaagd om de nodige financiële middelen bij elkaar te sparen om een eigen aangepast busje aan te kopen. Door de omvang van mijn elektrische rolstoel is gebruik maken van het openbaar vervoer praktisch niet haalbaar. Daarom maak ik gebruik van de diensten van het rolstoelvervoer van het O.C.M.W. van Lokeren. De dienstverlening is niet optimaal, want je moet ondermeer de ritten op voorhand aanvragen en zelfs dan kunnen gewenste ritten dikwijls niet doorgaan, of moet je je als gebruiker aanpassen naar beschikbare dagen of tijdstippen. Maar ieder doet zijn best en alles is beter dan nergens te geraken.

Op 15 juni 2008 ontving ik van de dienst rolstoelvervoer van het OCMW van Lokeren een briefje met de melding dat één van hun twee chauffeurs einde contract was en ze geen geschikte kandidaat vonden om hem op te volgen. En omdat de andere chauffeur niet alle ritten kon overnemen, was er beslist om geen extra ritten meer aan te nemen.

Op 15  juli 2008 ontving ik van de dienst rolstoelvervoer van het OCMW van Lokeren een briefje met de melding dat het contract van de chauffeur werd verlengd, zodat opnieuw ritten konden aangevraagd worden, echter tot 17 augustus geen weekendritten.

In beide briefjes stonden excuses voor de tijdelijke beperkte dienstverlening.

Rolstoelbusje - 000

Na ontvangst van dat briefje van 15 juni, was ik evenwel niet bij de pakken blijven zitten, maar had daarentegen op 26 juni een e-mail gezonden naar Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a).

In het kort schetste ik haar mijn persoonlijke toestand en argumenteerde mijn nood aan aangepast vervoer, om mobiel te zijn en derhalve deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk en ander leven.

Vervolgens verwees ik naar het briefje van het OCMW en de consequenties van de beslissing het rolstoelvervoer tijdelijk op te schorten. De minister wees ik er op dat mensen zoals ik, zonder enig alternatief vervoer, werden gedoemd een ganse zomer niet verder te geraken dan hun huis en de onmiddellijke omgeving ervan. Voor mij persoonlijk zou dit betekenen dat ik nergens heen zou kunnen gaan met mijn kinderen en dat alle plannen voor uitstapjes naar het zwembad, de zee, een attractiepark en zo meer, ineens van tafel werden geveegd. En dat de sfeer bij ons thuis bijgevolg, ondanks goede schoolresultaten van de kinderen, uiterst somber was.

Daarop liet ik volgen dat het toch niet toch niet kan dat een, door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerde dienst, zo veel personen, die veelal reeds een zwaar beladen leven leiden, het slachtoffer laat zijn van haar onkunde en slecht beleid. Want dat die ene chauffeur ging wegvallen, was reeds maandenlang geweten. Men had derhalve tijdig maatregelen moeten nemen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren.

Vervolgens deelde ik de minister mee dat ik diezelfde ochtend telefonisch contact had opgenomen met de verantwoordelijke van het rolstoelvervoer. Van deze persoon kreeg ik te horen dat men wel volop bezig was met het zoeken van een nieuwe chauffeur, maar ze kon er geen termijn op kleven wanneer de dienstverlening terug naar behoren zou werken. Ze stelde voor om middelerwijl bij een andere dienst aan te kloppen, maar moest evenwel toegeven dat dit vrijwel onbetaalbaar is, zoals ook ik uit ervaring weet.

Om te besluiten meldde ik de minister dat ze mijn gezin en mij, en tientallen andere gebruikers van het Lokerse rolstoelvervoer een grote dienst zou bewijzen door haar bevoegdheid aan te wenden teneinde een zéér spoedige hervatting van de dienstverlening te bekomen. Waarvoor ik haar bij voorbaat hartelijk dankte!

Kathleen Van Brempt - boek

Klik op de afbeelding voor meer info

Vrijdag jongstleden, 3 oktober, ontving ik van de minister een antwoord. Mevrouw Van Brempt had wellicht niet eerder tijd, omdat ze haar (eerste) boek klaar moest hebben tegen dat de boekenbeurs begint. Klik hier om naar een filmpje te kijken van de voorstelling van het boek op maandag 6 oktober.

De minister liet me weten mijn mail aangaande de dienstverlening van de Dienst Aangepast Vervoer in Lokeren goed te hebben ontvangen. Maar dat ze, aangezien het een dienst betreft, die vanuit het beleidsdomein Gelijke Kansen wordt gesubsidieerd, de bevoegde administratie Gelijke Kansen in Vlaanderen had gevraagd om dit te onderzoeken.

Dan volgde er een relaas van de goedpraterij door de administratie Gelijke Kansen. Dat eindigde met, ik citeer: 'Er zou bijgevolg nooit een onderbreking van hun service zijn geweest.'

Op basis waarvan de minister concludeerde dat dit alles mogelijks gebaseerd zou zijn op een misverstand.' En hoopt ze dat ik opnieuw gebruik zal maken van de aangeboden dienstverlening om de voor mij noodzakelijke dagdagelijkse verplaatsingen te maken.

Waarna het bericht werd beëindigd met de hoop me hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, vriendelijke groeten, gevolgd door haar naam.

Pinocchio

Dat er nooit een onderbreking is geweest,  is dus een flagrante leugen! Er is wel degelijk een onderbreking geweest van één (1) maand, en daarna nog eens extra één (1) maand waarin niet in het weekend werd gereden! Terwijl de meeste activiteiten net plaatsvinden op zaterdag of zondag!

Inmiddels heb ik ook aan minister Van Brempt gemeld dat men haar helaas iets op de mouw heeft gespeld.

Men is zo gewoon dat chronische zieken en personen met een fysieke beperking, die, veelal als gevolg daarvan, vaak onderaan de sociale ladder belanden, onwetend, geïsoleerd en onmondig zijn. En dat men het met de dienstverlening naar hen toe ook niet al te nauw moet nemen. Omdat nagenoeg iedereen uit die bevolkingsgroep zwijgt. Dikwijls vanuit de 'gegronde' vrees niet meer geholpen te zullen worden.

En als er dan toch eens iemand zijn stem durft te verheffen, dan wordt deze persoon afgeschilderd als een leugenaar, terwijl zij die dit laten uitschijnen zelf de liegebeesten zijn!

Commentaren

liegen en vervoer voor ons Soms willen de mensen niks anders dan leugens merkte ik al, de waarheid is vaak nl te hard. Nu dat ze geen chauffeur vinden kan volgens mij wel, tis moeilijk deze dagen mensen te vinden die willen werken. Zoek ook geregeld mensen en ze liggen niet dik gezaaid. Ik heb dan wel een busje van men eigen, maar moet ook altijd mensen zoeken die willen rijden en die staan ook geen 24-24, 7 op 7 klaar, dus moet ook veel missen daardoor. Ik vrees dat vervoer voor de zware mindervalide altijd een probleem zal blijven ookal beweren ze dat dit allemaal goed te doen is, de theorie is vaak niet de praktijk. Ik wou eens een uitstap doen zonder eigen bus en betaalde mensen te moeten zoeken, dus ging op zoek via zo diensten die u vermeld, heb wel 6 instanties afgebeld, taxi hendriks te duur, ocmw bezet, niks ging enz enz... Had er snel men buik van vol.

Gepost door: Maggy | 09-10-08

mindervaliden vervoer !! Hallo Rudi,

Na het lezen van je verhaal kan ik alleen maar zeggen dat je als mindervaliden steeds meer aan de kant gezet wordt !! Ikzelf heb ook een mindervalide dochter van 18 jaar ondertussen, wij hebben zelf een aangepaste minibus ! Maar als die eens in panne staat if mankement aan de lift bv dan pas weet je hoe moeilijk het is om ergens te geraken ! Ik kan me dus heel goed voorstellen hoe jij je moet voelen als je beroep wil doen op dergelijke diensten en dan op je honger blijft zitten !!!
Ik hoop dat je snel een oplossing weet te vinden zodat jij en je gezin nog leuke uitstappen kan maken!
Bedankt voor je bezoekje en je reactie die je achterliet op mijn blog !!

Lieve groeten An

Gepost door: An | 11-10-08

De commentaren zijn gesloten.