22-09-08

Ditjes en datjes

Met interesse hou ik de beoordeling van mijn weblog in het oog. Niet dat ik daar een extreem hoog belang aan hecht, maar toch vind ik het leuk als de bezoekers aan mijn blog, ‘mijn lezers', via dat item, hun waardeoordeel geven.

Een waardebepaling naar inhoud, zinsopbouw, schrijfstijl en relevantie van de foto's, afbeeldingen en illustraties met de tekst. Ongeacht het feit of je het al dan niet eens bent met de auteur. Dat is naar mijn mening de basis voor je quotering. Blijkbaar zijn bepaalde individuen van een ander gedacht.

Oliedom

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat ik geen enkel thema uit de weg ga. En het lef heb om over elk mogelijk onderwerp dat mij interesseert en/of  aanbelangt, ongezouten mijn mening te geven. Eerlijkheid voorop, nimmer de bedoeling anderen uit te dagen of te kwetsen. Maar geen misplaatst en vals fatsoen, om ‘populair' en ieders vriend te zijn. Dat hoeft niet voor mij. Aan mezelf heb ik al een goeie maat. En elkeen die daar extra bijkomt is welgekomen. Maar in een relatie van respect voor elkaars mening, die niet steeds dezelfde hoeft te zijn, en zonder elkaar voortdurend naar de mond te moeten praten.

Student (klein)

Mijn twee zoons zijn dus gestart in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Dat is vrij vlot verlopen, alhoewel ze de aanpassing toch vrij groot vinden. Verschillende leerkrachten, met een andere aanspreking. Mevrouw en mijnheer, in plaats van juf en meester. Die bovendien elk voor zich een eigen manier van werken hebben en regels opleggen. Een grotere afstand tussen het klaslokaal en de ‘speelplaats', waar niemand  nog speelt, maar de kinderen in groepjes bij elkaar zitten, of staan, aan de zijkant van een voor de rest ongebruikte open ruimte. Als er tijdens de pauze ook nog eens naar het toilet moet worden gegaan, dan blijft er nauwelijks rusttijd over. Dagelijks lessen nazien, taken en toetsen voorbereiden en trachtten één en ander zelfstandig te plannen en regelmaat te brengen in het geheel. Voorwaar geen gemakkelijke opdracht. Zoveel is duidelijk.

professor (klein)

Gelukkig worden de kinderen, heden ten dage, goed bijgestaan op school. Althans op de scholen waar mijn kinderen les volgen. Inderdaad, ze kozen ieder voor een eigen school en richting.  Brian volgt ASO (moderne, optie sport/wetenschappen) aan het Atheneum. Broer Austin startte het eerste jaar A, TSO, in OLV Presentatie, en wil daar vanaf volgend jaar de richting handel volgen. Zijn juf Godsdienst is mevrouw De Cock. Zoals deze dame, allicht om het ijs te breken, zichzelf bij aanvang van de eerste les voorstelde, met C O C K!

In beide Lokerse scholen ben ik toegetreden tot het oudercomité. Van dit van Austin zijn school heb ik al een vergadering achter de rug, met ouders, leerkrachten en directie. Ik zie de werking met deze ploeg best zitten. Morgen is er een vergadering op Brian zijn school. De contacten die er al waren stemmen me ook hier hoopvol voor wat de samenwerking betreft.

decoration

Afgelopen week was er een interessante infoavond op het Atheneum. Eerst werd er, door mevrouw de directrice, een woordje uitleg gegeven over haarzelf en de werking van de school. Vervolgens kregen we enige informatie met betrekking tot het oudercomité, door de voorzitster ervan. Daarna gingen de oudergroepen mee met enkele leerkrachten, naar een leslokaal. Onze groep van ouders van eerstejaars, kreeg net een verduidelijking over het gebruik van de schoolagenda, door de leerkracht wiskunde, toen er ineens de stem van een kind te horen was. Alsmaar luider, tot de leraar zelfs moest pauzeren, omdat hij niet meer hoorbaar was. Het was een oproep op iemands GSM, met een ludieke beltoon. En de eigenaar van dat  mobieltje maar nerveus en gegeneerd zoeken en tasten en voelen waar dat verdoemde klotending was. Erg komisch, je had er bij moeten zijn!

In verband met school herinner ik mij overigens nog een bezoek aan mijn neefje, bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Hij beklaagde zich erover dat de juf van geschiedenis zo oud was. Als aanmoediging zei ik hem dat zulks net goed was. Die mevrouw zou vast veel en boeiend kunnen vertellen, want die had dat wellicht nog allemaal zelf meegemaakt! Mijn neefje vond dat super grappig. Zijn ouders daarentegen waren helemaal niet zo gelukkig met mijn uitspraak. Die vreesden dat hun zoon dat wel eens aan de betreffende leerkracht zou durven zeggen.

Dino Girl - 000a

druk op de afbeelding voor een groter formaat

Commentaren

Ik vind aan je site/blog niks mis integendeel is leuk om lezen steeds opnieuw. School tja als ik eraan terug denk, ben ik blij dat het achter de rug is, langs de andere kant, mis ik die contacten wel waar ik nu vaak alleen dobber...

Gepost door: Maggy | 23-09-08

De commentaren zijn gesloten.