20-08-08

Paris H.

 

Op 23 mei van dit jaar was ik present in de gebouwen van het Vlaams Parlement in Brussel. Voor het jaarlijks ‘Vlaams Congres Verkeersveiligheid’, een organisatie van de ‘Vlaamse Stichting Verkeerskunde’. Een niet te missen evenement voor iedereen die zich professioneel of als vrijwilliger inzet voor een veilig en duurzaam verkeersbeleid.

Dus neem ik daar elk jaar aan deel. Niet zozeer omdat er veel nieuws wordt verteld, maar uit wat die specialisten te melden hebben, steek ik toch wel altijd iets op. En dat komt me, bij mijn activiteiten met betrekking tot het verkeer, vaak goed van pas. Tot pittige discussies met andere congresgangers, tijdens de pauzes, is het in al die jaren, nog nooit gekomen. In de ‘Zuilenzaal’ waar die doorgaan, laat men mij immers doorgaans links liggen. Zelfs als ik rechts of  in het midden sta! Het niveauverschil, al dan niet te wijten aan het feit dat ik in een rolstoel zit, is daarvan allicht de voornaamste oorzaak.

Na de middagpauze was er een themasessie rond ‘autorijden met ISA, in een aparte vergaderzaal. De ervaring leerde mij dat ik best, vooraleer de stappers hebben plaats genomen, dat lokaal inrijd. Dat kan trouwens via een speciaal voor rolstoelers aangelegd hellend vlak. Dus had ik mij tijdig naar die zaal begeven en aldaar mijn plekje ingenomen, lang voordat alle anderen, ook de sprekers, arriveerden.

Op de sprekerstafel stonden twee of drie naambordjes. Op één ervan las ik: ‘H. PARIS’. Had men hier voor een stunt gezorgd door PARIS HILTON uit te nodigen? Dat zou dan wel ontzettend leuk, maar evenzeer uiterst betwistbaar zijn.! Het model, tevens zangeres, actrice en nazaat van de oprichter van de Hilton Hotels Corporation, heeft immers een verleden van autorijden onder invloed. Maar kom, misschien wou de nog jonge diva haar leven wel beteren en dit een start laten nemen hier, in België, op dit verkeerscongres.

Uiteindelijk bleek het niet om de Amerikaanse society ster te gaan. Maar wél om een manspersoon, van Duitse afkomst, werkzaam bij de Vlaamse Overheid: verkeerspsycholoog Helmut Paris. Mijn onuitputtelijke fantasie was weer eens met me aan de haal geweest!

De commentaren zijn gesloten.